settings icon
share icon
שאלה

?מהי תוכנית הישועה

תשובה


אתה רעב? אני לא מדבר על רעב פיזי, אלא על רעב למשהו אחר בחייך. האם יש משהו עמוק בתוכך שאתה משתוקק למלא? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע אמר, "אני הוא לחם החיים. כל הבא אלי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד" (יוחנן ו' 35).

אתה מבולבל? נראה לך שאינך יכול למצוא את הדרך או התכלית לחייך? אתה מרגיש כאילו מישהו כיבה את האור ואינך יכול למצוא את המתג? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע הצהיר, "אני אור העולם. איש ההולך אחרי לא יתהלך בחושך, אלא אור החיים יהיה לו" (יוחנן ח' 12).

אתה מרגיש כאילו ננעלת מחוץ לחייך שלך? האם ניסית לפתוח כל מיני דלתות, וכל מה שמצאת מאחריהן הוא ריקנות וחוסר משמעות? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע אמר, "אני השער. איש אם יכנס דרכי – יוושע; הוא יכנס ויצא וימצא מרעה" (יוחנן י' 9).

אתה מוצא שאחרים תמיד מאכזבים אותך? מערכות היחסים שאתה מנהל עם אחרים נראות בעיניך רדודות וריקות מתוכן? נראה לך שאחרים מנצלים אותך? אם כן, ישוע הוא הדרך! "אני הרועה הטוב. הרועה הטוב נותן את נפשו בעד הצאן; ... אני הרועה הטוב. אני מכיר את שלי ושלי מכירים אותי" (יוחנן י' 11, 14).

אתה תוהה מה קורה לאחר המוות? אתה עייף מחייך או מדברים שהופכים לרקב וחלודה? אתה לפעמים תוהה אם יש בכלל משמעות כלשהי לחיים? אתה מעוניין בחיים לאחר המוות? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע הכריז, "אני התחייה והחיים. המאמין בי יחיה, גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם" (יוחנן י"א 26-25).

מהי הדרך? מהי האמת? מהם החיים? ישוע אמר, "אני הדרך והאמת והחיים. אין איש בא אל האב אלא דרכי" (יוחנן י"ד 6).

הרעב שאתה מרגיש בתוכך הוא רעב רוחני, וישוע הוא היחיד שבידיו היכולת למלא אותו. הוא היחיד שיכול להסיר את מעטה החושך. הוא השער לחיים מספקים. הוא הידיד והרועה שחיפשת. הוא החיים – בעולם הזה ובעולם הבא. ישוע הוא הדרך לישועה!

הסיבה לכך שאתה מרגיש רעב, שאתה מרגיש אבוד בחשיכה, שאינך יכול למצוא משמעות לחיים, נובעת מכך שאתה רחוק מאלוהים. הכתובים אומרים שכולנו חטאנו ולפיכך אנחנו רחוקים מאלוהים (קוהלת ז' 20; אל הרומים ג' 23). הריקנות שאתה מרגיש בליבך נובעת מחסרונו של אלוהים בחייך. אלוהים ברא אותנו כדי שננהל מערכת יחסים אינטימית איתו. אך בשל חטאינו הוקמה מחיצה בינינו לבין אלוהים והקשר שלנו איתו נותק. אף גרוע מכך, החטא שלנו גורם לנו להיות מופרדים מאלוהים גם בנצח – בחיים האלה ובעולם הבא (אל הרומים ו' 23; יוחנן ג' 36).

אז איך נוכל לפתור בעיה זו? ישוע הוא הדרך! ישוע לקח על עצמו את חטאינו (השניה לקורינתים ה' 21). ישוע מת במקומנו (אל הרומים ה' 8), הוא לקח על עצמו את עונשנו. שלושה ימים לאחר שמת על הצלב ישוע קם מן המתים והוכיח את נצחונו על החטא ועל המוות (אל הרומים ו' 5-4). מדוע הוא עשה זאת? ישוע ענה על השאלה הזו בעצמו ואמר, "אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו" (יוחנן ט"ו 13). ישוע מת כדי שאנחנו נוכל לחיות. אם נאמין בישוע ונשים בטחוננו במותו ובמחיר ששילם עבור חטאינו – יסלחו לנו כל חטאינו וימחקו. אז לא נסבול עוד רעב רוחני. המנורה שוב תאיר ואנו נחווה חיים מלאים ומספקים. אז נכיר את הידיד האמיתי שלנו ואת הרועה הטוב. יהיה לנו בטחון בחיים שלאחר המוות – ונזכה לחיי נצח עם ישוע!

"כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם (יוחנן ג' 16)

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

?מהי תוכנית הישועה
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries