?מה הכוונה בלהיוולד מחדש


שאלה: ?מה זאת אומרת להיוולד מחדש

תשובה:
למה הכוונה במונח "לידה מחדש"? את התשובה לשאלה זו אנחנו מוצאים בבשורת יוחנן ג' 21-1. האדון ישוע מדבר אל נקדימון, שהיה פַּרוש ידוע וחבר בסנהדרין. נקדימון בא אל ישוע בלילה עם כמה שאלות.

ישוע אמר לנקדימון: "אמן אמן אומר לך, אם לא יוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. ויאמר אליו נקדימון: איך יכול אדם להיוולד בהיותו זקן? האם הוא יכול להכנס שנית לרחם אמו ולהיוולד? השיב ישוע: אמן אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים והרוח לא יוכל להכנס למלכות האלוהים. הנולד מן הבשר, בשר הוא; והנולד מן הרוח רוח הוא. אל תתמה על שאני אומר לך כי עליכם להיוולד מלמעלה..."(יוחנן ג' 7-3).

באופן מילולי, פרוש הביטוי "לידה מחדש" הוא "להיוולד מלמעלה". לנקדימון היה צורך אמיתי. הוא היה זקוק לשינוי בליבו ובמצבו הרוחני. לידה מחדש היא פעולתו של אלוהים באמצעותה ניתנים חיי נצח למאמין (השניה לקורינתים ה' 17; טיטוס ג' 5; הראשונה לפטרוס א' 3; הראשונה ליוחנן ב' 29; ג' 9; ד' 7; ה' 4-1, 18). מבשורת יוחנן א' 13-12 אנחנו למדים כי המושג "לידה מחדש" טומן בחובו גם את הרעיון של "הפיכה לילדי אלוהים" דרך שימת מבטחנו בשמו של ישוע המשיח.

באופן הגיוני עולה השאלה הבאה, "מדוע אדם צריך בכלל להיוולד מחדש?" באגרת אל האפסים ב' 1 שאול השליח אומר: "גם אתם שהייתם מתים בפשעיכם וחטאיכם..." וכשהוא פונה אל הקהילה ברומא הוא כותב: "כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה" (אל הרומים ג' 23). מסיבה זו אדם צריך להיוולד מחדש בכדי לזכות בסליחת חטאיו כך שיוכל להתהלך במערכת יחסים אינטימית עם אלוהים.

אז איך בדיוק זה נעשה? באגרת אל האפסים ב' 9-8 נאמר, "הן בחסד נושעתם על ידי האמונה; וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש". כשאדם "נושע" הוא נולד מחדש, מתחדש מבחינה רוחנית ונחשב מרגע זה ואילך לילדו של אלוהים תודות ללידתו החדשה. לידה מחדש באופן רוחני היא שימת מבטחנו בישוע המשיח, ששילם את שכר החטא במותו על הצלב. "על כן מי שנמצא במשיח, הוא בריאה חדשה..." (השניה לקורינתים ה' 18).

אם טרם החלטת לשים בטחונך באדון ישוע כמושיעך האישי, האם תשקול לבקש מרוח הקודש לדבר אל ליבך? אתה צריך להיוולד מחדש. אתה מוכן להתפלל את תפילת החזרה בתשובה ולהפוך היום לבריאה חדשה במשיח? "אבל לאלה אשר קבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תקף להיות בנים לאלהים. לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלהים" (יוחנן א' 13-12).

אם אתה מעוניין להזמין את ישוע המשיח לחייך כמושיעך האישי ולזכות בסליחת חטאים מאלוהים, הנה תפילה שתוכל לשאת. זכור, דקלום גרידא של תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יביא לישועתך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תעשה כן. תפילה פשוטה זו היא דרך להביע את אמונתך באלוהים ולהודות לו על שסיפק לך דרך לסליחה ולישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי לפניך ולפיכך מגיע לי עונש. אבל ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי כך שעל ידי אמונתי בו יסלחו לי חטאי. אני פונה מכל חטאי ושם את מבטחי בישועתך. תודה לך על חסדך הנפלא ועל סליחתך – על מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת לתת את חייך וליבך לישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם כן, לחץ בבקשה על הקישור "קיבלתי את ישוע היום".

English
חזור לעמוד הבית בעברית
?מה זאת אומרת להיוולד מחדש

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים