Mga Pangutana Mahitungod sa Espiritu Santo


Kinsa ang Balaang Espiritu?

Kanus-a/Unsaon nato pagdawat ang Balaang Espiritu?

Unsa man ang bunyag sa Balaang Espiritu?

Unsa man ang pagpasipala batok sa Balaang Espiritu?

Unsaon nako nga mapuno sa Balaang Espiritu?

Unsaon nako pagkahibalo unsay akong espirituhanong gasa?

Ang mga milagrosong gasa sa Espiritu alang ba sa kasamgtangan?

Unsa ba ang pagsulti sa lain-laing mga pinulongan?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Espiritu Santo