settings icon
share icon
Pangutana

Biblikanhon ba ang pagka-gibanhigan sa Espiritu?

Tubag


Labing kasagaran, ang pagka “gibanhigan sa Espiritu” mahitabo sa dihang itap-on sa usa ka pastor ang iyang mga kamot sa usa ka tawo, ug ang maong tawo makuyapan ngadto sa salog, pagaingnon nga nabuntog sa gahum sa Espiritu Santo. Kadtong mga nagahimo sa pagbanhig sa Espiritu nagagamit ug mga verso sa Biblia nga nagahisgot mahitungod sa mga tawo nga nahimong “susamag patay” (Pinadayag 1:17) o di ba kaha ang pagkamumo (Ezekiel 1:28; Daniel 8:17 – 18, 10:7 – 9). Apan, adunay pipila ka mga kalainan tali sa biblikanhong pagkamumo ug sa pagka-binanhigan sa Espiritu.

1. Ang biblikanhong pagkamumo maoy sumbalik sa usa ka tawo sa iyang nakita sa panan-awon o sa usa ka hitabo nga labaw sa yanong panghitabo, sama sa pagkausab sa pamay-ong ni Kristo (Mateo 17:6). Diha sa dili biblikanhong paggamit sa pagkabinanhigan sa Espiritu, ang tawo muresponde sa hikap sa laing tawo o sa lihok sa bukton sa nakigsulti.

2. Ang mga pananglitan sa Bibliya nihit ug pangitaon, ug talagsaon rang nahitabo sa kinabuhi sa pipila ka mga tawo. Sa panghitabo mahitungod sa pagkabinanhigan sa Espiritu, ang pagkakuyap maoy nagbalikbalik nga hitabo ug usa ka kasinatian nga nahitabo sa daghang tawo.

3. Sa mga pananglitan sa Bibliya, ang mga tawo mamumo diha sa kangangha sa unsa o sa kung kinsa nga ilang nakita. Sa pagkabinanhigan sa Espiritu nga tinumotumo, mangahayang sila, isip responden sa lihok sa bukton sa nagsulti o sa resulta sa pagtandog sa pangulosa simbahan (o sa ubang higayon ang pagtukmod).

Wala nato ginaangkon nga ang tanang pananglitan sa pagkabinanhigan sa Espiritu mga peke o mga responde sa pagtandog o pagtukmod. Daghang mga tawo ang nagaangkon nga nakasinati ug enerhiya o pwersa nga nakapahimo kanila nga mahayang. Apan, wala kitay makita nga biblikanhong basehanan alang niini nga konsepto. Oo, mahimong adunay pipila ka enerhiya o pwersa nga nalambigit, apan kon tinuod man, dakung posibilidad nga kini dili iya sa Dios ug dili resulta sa pagpanglihok sa Espiritu Santo.

Saying nga ang mga tawo nangita sa maong mga ngil-ad nga pagpameke nga wala nagaresulta ug espirituhanong bunga, imbes nga gukdon ang praktikal nga bunga nga ginahatag sa Espiritu kanato sa katuyoan sa paghimay ni Kristo sa atung mga kinabuhi (Galacia 5:22 – 23). Ang pagkapuno sa Espiritu dili kapamatud-an sa maong mga pagpameke, apan pinaagi sa kinabuhi nga nagadagayday sa Pulong sa Dios sa paagi nga moawas kin isa pagdayeg, pagpasalamat ug pagsunod sa Dios.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Biblikanhon ba ang pagka-gibanhigan sa Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries