settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang bunga sa Balaang Espiritu?

Tubag


Ang Galacia 5:22 – 23 nagsulti kanato, “Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, kaayo, kamaayo, kamatinud-anon, kalumo ug kamapinugnganon.” Ang bunga sa Balaang Espirtu maoy resulta sa presensya sa Balaang Espiritu sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ang Biblia nagpatin-aw nga ang matag-usa nga makadawat sa Balaang Espiritu sa takna nga siya motoo kang Hesu Kristo (Roma 8:9; Unang Corinto 12:13; Efeso 1:13 – 14). Usa sa pangunang katuyoan sa Balaang Espiritu pagsulod sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon mao ang pag-usab sa maong kinabuhi. Maoy bulohaton sa Balaang Espiritu ang pagpahiayon kanato ngadto sa hulag ni Kristo, aron mahimo kitang labi pang susama Kaniya.

Ang bunga sa Balaang Espiritu anaa sa direktang kalainan sa mga buhat sa makasasalang kinaiyahan diha sa Galacia 5:19 – 21, “Ang mga buhat sa makasasalang kinaiyahan tataw: kahilayan, kahugawan, paghubog-hubog; pagsimba’g diosdios ug pagpamarang; pagdumot, panaglalis, kasina, hilabihang kasuko, hinakog nga pangandoy, panagsumpaki, pagpanig ug kaibog; kahubog, pahutak ug mga susama niana. Ako kamong gipasidan-an, sama sa akong gibuhat kaniadto, nga niadtong nagakinabuhi sama niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios.” Kini nga verso ngahulagway sa tanang tawo, sa managlahing mga katagi, sa dihang wala nilay mailhi si Kristo ug busa wala mailalom sa kagamhan sa Balaang Espiritu. Ang atong makassalang unod nagagama ug piho nga mga matang sa bunga nga nagasamin sa atong kinaiyahan, ug ang Balaang Espiritu ngagama ug mga mgatang sa bunga nga nagasamin sa Iyang kinaiyahan.

Ang Kristohanon kinabuhi usa ka panagsangka sa makasasalang unod batok sa bag-ong kinaiyahan nga gihatag ni Kristo (Ikaduhang Corinto 5:17). Ingon nga napukan nga mga tawo, natanggong kita sa usa ka lawas nga nagapangandoy ug mga makasasalang butang (Roma 7:14 – 25). Isip mga Kristohanon, aduna kitay Balaang Espiritu nga nagagama sa Iyang bunga dinhi kanato ug aduna kitay gahom sa Balaang Espiritu nga magamit arong pagbuntog sa mga buhat sa makasasalang kinaiyahan (Ikaduhang Corinto 5:17; Filipo 4:13). Ang usa ka Kristohanon dili gayud hingpit nga magmamalamposon nga mapakita kanunay ang mga bunga sa Balaang Espiritu. Usa kin isa mga pangunang katuyoan sa Kristohanon kinabuhi, aron mahinayhinay ug tugot ang Balaang Espiritu paggama sa mas daghan pang Iyang bunga nganhi sa atong mga kinabuhi – ug pagtugot sa Balaang Espiritu pagbuntog sa atbang nga makasasalang mga pangandoy. Ang bunga sa Espiritu maoy pangandoy sa Dios ngari sa atong kinabuhi aron mapasundayag ug, pinaagi sa tabang sa Balaang Espiritu, kini mahimo nato!

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang bunga sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries