settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa pagpaguol/pagpalong sa Balaang Espiritu?

Tubag


Sa dihang ang pulong “pagpalong” gigamit sa Kasulatan, naghisgot kin isa pagpugong sa kalayo. Sa dihang ang mga magtotoo magsul-ob sa taming sa pagtoo, ingon nga kabahin sa ilang armadura sa Dios (Efeso 6:16), ilang ginapalong ang gahom sa nagdilaab nga mga pana gikan ni Satanas. Gihulagway ni Kristo ang impiyerno ingon nga usa ka dapit diin ang kalayo dili “mapalong” (Marcos 9:44, 46, 48). Sa samang paagi, ang Balaang Espiritu usa ka kalayo nga nagapuyo sa matag magtotoo. Buot Niyang ipahayag ang Iyang kaugalingon diha sa atong mga lihok ug taras. Sa dihang dili tugotan sa mga magtotoo ang Espiritu nga makita sa ilang mga pagpanglihok, sa dihang atong himoon ang butang nga sayud kita nga sayup, atong ginapugngan ug ginapalong ang Espiritu. Wala nato ginatugotan ang Espiritu sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon sa paagi nga Iyang ganahan.

Aron masabtan unsay buot pasabot nga pasub-on ang Espiritu, angay una natong masabtang nga kini nagpakita nga ang Espiritu nagbaton ug personalidad. Ang usa lamang ka persona ang maguol; busa, ang Espiritu kinahanglan nga usa ka langitnong persona aron makabaton niini nga pagbati. Sa dihang ato kining masabtan, mas masabtan nato sa unsang paagi siya maguol, pangunang hinungdan mao ng akita usab maguol. Ang Efeso 4;30 nagtug-an kanato nga dili nato angay paguol ang Espiritu. Mapaguol nato ang Espirity agig pagkinabuhi sama sa mga pagano (4:17 – 19), agig pagpamakak (4:25), pinaagi sa pagkasuko (4:26 – 27), agig pagpangawat (4:28), agig pagtunglo (4:29), pinaagi sa kayugot (4:31), pinaagi sa pagkadili mapinasayloon (4:32), ug pinaagi sa pagkamalaw-ay (5:3 – 5). Ang pagpasubo sa Espiritu mao ang paglihok sa makasasala nga paagi, mapahunahuna o sa buhat o hunahuna ug buhat.

Ang pagpalong ug pagpaguol sa Espiritu managsama ang ilang mga epekto. Pareho silang makapababag sa diosnon nga pagkinabuhi. Pareho kini nga mahitabo sa dihang ang magtotoo makasala batok sa Dios ug mosunod sa iyang kaugalingong kalibutanon nga mga pangadoy. Ang bugtong husto nga dalan nga sulundon mao ang dalan nga mogiya sa mgatotoo paduol sa Dios ug sa pagkaputli, ug makapahilayo gikan sa kalibotan ug sala. Sama ng akita dili buot nga maguol, ug saman ga kita wala nangita nga mapalong kong unsay maayo – busa dili nato angay nga pakasub-on o pawngon ang Balaang Espiritu agig pagdumili pagsunod sa Iyang paggiya.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa pagpaguol/pagpalong sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries