Mahinungdanon kaayo nga mga pangutana


Anaa bay Dios? Aduna ba’y kamatuoran sa pagkaanaay Dios?

Kinsa si Jesu-Cristo?

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?

Ang gisimbang Dios ba ng mga Muslim ug Kristiyano parehas lang?

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?

Kinahanglan pa bang sundon sa mga Kristiano ang balaod sa Daang Kasabotan?

Tinuod ba nga ang Bibliya Pulong sa Dios?

Unsa ang mga Kinaiyahan sa Dios? Unsay sama ang Dios?

Unsa ba ang Kristiyanismo ug ang Gituohan sa mga Kristohanon?

Unsa Gayod ang Kahulogan sa Kinabuhi?

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?

Nganong dili ako angay nga Maghikog?

Kinsa ang Balaang Espiritu?

Tinuod ba ang Diyos?

Unsaon nako pagkahibalo sa kabubot-on sa Diyos sa akong kinabuhi?


Balik sa home page sa Cebuano
Mahinungdanon kaayo nga mga pangutana