settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako nga mapuno sa Balaang Espiritu?

Tubag


Ang mahinungdanong bersikula sa pagsabot sa pagkapuno sa Balaang Espirit mao ang Juan 14:16, nga kon diin gisaad ni Hesus ang Espiritu maoy mopuyo sa mga magtotoo ug ang maong pagpuyo molungtad. Mahinungdanong sahinon ang pagpuyo gikan sa pagpuno sa Espiritu. Ang permanenteng pagpuyo sa Espiritu dili alang sa mga pipila ka pinili nga magtotoo, apan alang sa tanang magtotoo. Adunay pipila ka mga kasayuran sa Kasulatan nga nagpaluyo niining konklusyon. Unsa, ang Balaang Espiritu maoy gasang gihatag sa tanang magtotoo ni Hesus nga walay dili maapil ug walay kinahanglanon nga gibutang niining gasa kondili ang pagtoo kang Kristo (Juan 7:37 – 39). Ikaduha, ang Balaang Espiritu gihatag sa takna sa kaluwasan (Efeso 1:13). Ang Galacia 3:2 nagpahimug-at sa samang kamatuoran, nag-ingon nga ang pagpatik ug pagpuyo sa Espiritu nahitabo sa panahon sa pagsalig. Ikatulo, molungtad ang pagpuyo sa Balaang Espiritu ngadto sa mga magtotoo. Ang Balaang Espiritu gihatag ngadto sa mga magtotoo isip pasiunang-bayad, o panghimatuud sa ilang umalabot nga kahimayaan diha ni Kristo (Ikaduhang Korinto 1:22; Efeso 4:30).

Kini lahi sa pagpuno sa Epiritu matod sa Efeso 5:18. Kinahanglang hingpit ang atong pagtugyan sa Balaang Espiritu aron mapanag-iya kita Niya sa hingpit, ug sa maong panabut, mopuno kanato. Sa Roma 8:9 ug sa Efeso 1:13 – 14 nag-ingon nga Siya nagapuyo sa sulod sa matag magtoto, apan mahimo Siyang pakasub-on (Efeso 4:30), ug ang Iyang pagpamuhat ngari kanato mahimong mapalong (Unang Tesalonika 5:19). Sa dihang kini atong itugot nga mahitabo, dili na nato masinato ang kadagaya sa pagpanglihok sa Espiritu ug sa Iyang gahum ngari ug pinaagi kanato. Ang pagkapuno sa Espiritu nagpasabot sa Iyang kagawasan sa pagsakopt sa matag bahin sa atong kinabuhi nagagiya ug nagadumala kanato. Dayon ang Iyang gahom naglimbasog pinaagi kanato aron ang atong ginahimo mabungahon ngadto sa Diyos. Ang pagpuno sa Espiritu wala lamang kutob sa mga buhat nga makita, labot usab ang kinasulorang hunahuna, ug motibo sa atong mga lihok. Ang Salmo 19:14 nag-ingon, “Itugot nga ang mga pulong sa akong baba, ug ang pagpalandong sa akong kasingkasing. Mahimong kahimut-an sa imong mga mata, Oh Jehova, bato ko, ug mamamawi ko.”

Ang sala maoy nakapapugong sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ug ang pagkamatinumanon sa Diyos maoy paagi aron ang pagpuno sa Espiritu magpabilin. Ang Efeso 5:18 nagsugo nga mapuno kita sa Espiritu; apan dili ang pag-ampo nga mapuno sa Balaang Espiritu maoy makapakab-ot sa pagpuno. Tungod kay nataptan pa kita sa sala, dili mahimo nga mapuno sa Espiritu sa tanang higayon. Sa dihang makasala kita, angay dayon kini natong ikumpisal sa Diyos ug ipabag-o ag atong pasalig nga mahimong napuno sa Espiritu ug gigiyahan sa Espiritu.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako nga mapuno sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries