Ginaabi-abi namo kamo dinhi sa Cebuano nga badbad sa www.GotQuestions.org!Mga tubag sa mga pangutana bahin sa Bibliya


Gikasubo namo nga sa pagka-karon dili pa namo mahatagan ug pagtagad ang mga pangutana sa pinulongang Cebuano. Kon makasulat ug makabasa kamo ug Ingles, mahimo ninyong ipadala ang inyong mga pangutana sa -https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Makita sa ubos ang mga topiko nga anaa sa pinulongang Cebuano:


Ang Maayong Balita

Mahinungdanon kaayo nga mga pangutana

Mga Pangutana nga Kasagarang Ginapangutana

Mga Pangutana Mahitungod sa Diyos

Mga Pangutanan Mahitungod kang Hesu Kristo

Mga Pangutana Mahitungod sa Espiritu Santo

Mga Pangutana Mahitungod sa Kaluwasan

Mga Pangutana Mahitungod sa Bibliya

Mga pangutana mahitungod sa iglesia

Mga Pangutana Mahitungod sa Katapusang Mga Adlaw

Mga Pangutana Mahitungod sa mga Manolunda ug Demonyo

Mga Pangutana Mahitungod sa Pagkatawo

Mga Pangutana Mahitungod sa Teolohiya
Mga tubag sa mga pangutana bahin sa Bibliya