Mga Pangutana Mahitungod sa mga Kulto ug Relihiyon


Si Jesus ba mao ang dalan aron makasulod sa langit?

Unsa man ang Relihiyon para Kanako?

Unsa ang kahulugan sa usa ka kulto?

Unsa ang labing maayong paagi sa pagsangyaw sa usa ka tawo nga anaa sa kulto o sa bakak nga relihiyon?

Unsaon nako pag-ila sa usa ka mini nga magtutudlo / mini nga propeta?

Angay ba nga magmatogoton ang mga Kristohanon sa mga relihiyosong tinuohan sa ubang tawo?

Kinsa ang mga Saksi ni Jehova ug unsay ilang gituohan?

Ang Mormonismo ba usa ka kulto? Unsay gituohan sa mga Mormon?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa mga Kulto ug Relihiyon