Mga Pangutana Mahitungod sa Teolohiya


Unsa ang sistematikong teolohiya?

Unsa ang Kristohanong panglantaw?

Unsa ang predestinasyon? Ang predestinasyon ba biblikanhon?

Calvinismo batok Arminianismo - hain nga panglantaw ang husto?

Unsa ang premilenyalismo?

Unsa ang dispensasyonalismo ug kini ba biblikanhon?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Teolohiya