Mga Pangutana Mahitungod sa Panimalay ug Pagka-Ginikanan


Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagkamaayong ginikanan?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa mga Kristohanong amahan?

Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa pagkahimong Kristohanong inahan?

Unsaon pagdisiplina sa mga Kristohanon ang ilang mga anak?

Unsay ginaingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa mga Kristohanon nga naggamit ug pagpugong sa pagpanganak?

Unsa ang angayng buhaton sa mga Kristohanong ginikanan kon sila adunay usa ka anak nga lalaki nga nawala (o anak nga babaye)?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Panimalay ug Pagka-Ginikanan