settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da znam zasigurno da ću da odem u nebo kad umrem?

Odgovor


Da li znaš zasigurno da imaš vječni život i da ćeš otići u nebo kad umreš? Bog želi da budeš siguran! Biblija kaže: “Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život” (1.Ivanova 5:13). Pretpostavimo da stojiš ispred Boga upravo sada i da te on pita, “Zašto bih te pustio u nebo?” Šta bi rekao? Možda ne znaš šta da odgovoriš. Ono što treba da znaš je da nas Bog voli i da je obezbijedio put da mi možemo zasigurno da znamo gdje ćemo provesti vječnost. Biblija objašnjava to na ovaj način: “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni” (Ivan 3:16).

Prvo treba da razumijemo problem koji nas drži podalje od neba, a to je – naša grešna priroda nas sprečava da imamo odnos sa Bogom. Mi smo grešnici po prirodi i izborom. “Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave” (Rimljanima 3:23). Mi ne možemo spasiti same sebe. “Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao” (Efežanima 2:8-9). Zaslužili smo smrt i pakao. “Jer je plaća grijeha smrt” (Rimljanima 6:23).

Bog je svet i pravedan i mora da kazni grijeh, ipak, on nas voli i obezbijedio je oproštenje za naš grijeh. Isus je rekao: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni” (Ivan 14:6). On je umro za nas na križu: “Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu” (1.Petrova 3:18). Isus je uskrsnuo iz mrtvih: “Koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja” (Rimljanima 4:25).

Dakle, da se vratimo na prvo pitanje – “Kako mogu da znam zasigurno da ću da odem u nebo kad umrem?” Odgovor je sljedeći – vjeruj u Gospoda Isusa Krista i bićeš spašen (Djela 16:31). “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime” (Ivan 1:12). Možes da primiš vječni život kao BESPLATAN poklon. “Milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu” (Rimljani 6:23). Ti možeš da živiš pun i smislen život upravo sad. Isus je rekao: “Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju” (Ivan 10:10). Možeš provesti vječnost sa Isusom u nebu, jer je on obećao: “Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja” (Ivan 14:3).

Ako želiš da primiš Isusa Krista kao svoga Spasitelja i primiš oproštenje od Boga, evo molitve koju možeš da moliš. Izgovaranje ove molitve, ili bilo koje druge, neće te spasiti. Samo vjera u Isusa Krista može da obezbijedi oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan način da izraziš Bogu svoju vjeru u njega i zahvališ mu što je obezbijedio sve za tvoje spasenje. “Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali, Isus Krist je na sebe uzeo tu kaznu koju sam ja zaslužio, tako da mi kroz vjeru u njega može biti oprošteno. Okrećem se od svojih grijeha i stavljam svoju vjeru u tebe, za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!”

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da znam zasigurno da ću da odem u nebo kad umrem?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries