settings icon
share icon
Pitanje

Ići u nebo – kako mogu da budem siguran u svoju vječnu destinaciju?

Odgovor


Suočimo se s tim. Dan u kojem će svako od nas zakoračiti u vječnost može doći brže nego što mislimo. Kako bismo se pripremili za taj momenat, moramo da znamo ovu istinu – neće svako otići u nebo. Kako možemo zasigurno znati da smo mi jedni od onih koji će provesti vječnost u nebu? Prije nekih 2000 godina, apostoli Petar i Ivan su propovijedali Evanđelje Isusa Krista velikoj gomili u Jerusalemu. Tada je Petar rekao temeljnu izjavu, koja odjekuje čak i u postmodernističkom svijetu: “Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti” (Djela 4:12).

Ako je i bila tada, u današnjem “svi putevi vode u nebo” podneblju, ova poruka nije politički korektna. Postoje mnogi koji misle da mogu dobiti nebo bez da imaju Isusa. Oni žele lijepa obećanja slave, ali ne žele da se zamaraju križem, a još manje onim ko je visio i umro na njemu za grijehe svih koji će povjerovati u njega. Mnogi ne žele da prihvate Isusa kao jedini put, i odlučni su u tome da nađu drugi. Ali sam Isus nas upozorava da ne postoji drugi put i posljedica neprihvatanja ove istine je vječnost u paklu. On nam je otvoreno rekao da “tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu” (Ivan 3:36).

Neko će se raspravljati govoreći da je isključivo uskogrudo sa Božije strane da je obezbijedio samo jedan način da se dođe u nebo. Ali, iskreno, u svjetlu toga kako čovječanstvo buntovno odbija Boga, vrlo je širokogrudo sa njegove strane da nam providi ikakav put do neba. Mi zaslužujemo osudu, a umjesto nje nam On daje način da je izbjegnemo, time što šalje svog jedinorodnog Sina da umre za naše grijehe. Bilo da na ovo neko gleda kao na uskogrudo ili širokogrudo, to je istina, a Kršćani treba da održe jasnu, neukaljanu poruku da je jedini put do neba kroz Isusa Krista.

Mnogi ljudi danas vjeruju u razvodnjeno Evanđelje koje zaobilazi poruku pokajanja za njihove grijehe. Oni žele da vjeruju u Boga koji ljubi i ne sudi, koji ne traži nikakvo pokajanje, niti promjenu u njihovim životnim stilovima. Oni mogu reći: “Ja vjerujem u Isusa Krista, ali moj Bog ne osuđuje. Moj Bog nikad ne bi poslao nekoga u pakao”. Ali ne možemo imati oboje. Ako se izjašnjavamo kao Kršćani, moramo vjerovati u Krista, onakvog kakvim se On sam predstavlja – kao jedan i jedini put do neba. Poricati ovo znači poricati samog Isusa, je je On taj koji je izjavio: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni” (Ivan 14:6).

Pitanje i dalje ostaje: ko će zaista ući u Kraljevstvo Božije? Kako mogu da budem siguran u svoju vječnu destinaciju? Odgovor na ova pitanja se vidi iz jasno podvučene crte između onih koji imaju vječni život i onih koji ga nemaju. “Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života” (1. Ivanova 5:12). Oni koji vjeruju u Krista, koji su prihvatili njegovu žrtvu kao platu za svoje grijehe i koji ga poslušno slijede, će provesti vječnost u nebu. Oni koji ga odbiju, neće. “Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi; a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega.” (Ivan 3:18).

Kako će nebo biti veličanstveno onima koji prihvate Isusa Krista kao Spasitelja, tako će pakao biti strašno za one koji ga odbiju. Naša poruka izgubljenima bi se prenosila hitnije kad bismo shvatali šta će Božija svetost i pravednost učiniti onima koji su odbili potpuno oproštenje u Njegovom Sinu, Isusu Kristu. Ne možemo ozbiljno čitati Bibliju a da to ne vidimo ponovo i ponovo – linija je podvučena. Biblija je vrlo jasna u tome da postoji jedan i jedini put do neba – kroz Isusa Krista. On nas je upozorio: “Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze!” (Matej 7:13-14).

Postoji samo jedan put do neba i oni koji ga slijede imaju sigurnost da će stići tamo. Ali, ne slijede svi taj put. Da li ga ti slijediš?

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Ići u nebo – kako mogu da budem siguran u svoju vječnu destinaciju?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries