settings icon
share icon
Pitanje

Kako da se obratim na Kršćanstvo?

Odgovor


Jedan čovjek u grčkom gradu Filipi je postavio slično pitanje Pavlu i Sili. Znamo najmanje tri stvari o njemu: da je bio čuvar tamnice, da je bio neznabožac i da je bio očajan. Bio je na ivici samoubistva kad ga je Pavao zaustavio. I tad je taj čovjek pitao: “Što mi treba činiti da se spasim?” (Djela 16:30).

Sama činjenica da je ovaj čovjek postavio ovo pitanje pokazuje da je prepoznao svoju potrebu za spasenjem – očekivao je samo smrt i znao je da mu je potrebna pomoć. Činjenica da je ovo pitao baš Pavla i Silu pokazuje da je vjerovao u to da oni imaju odgovor.

Odgovor je došao brzo i jednostavno: “Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti” (stih 31). Ovaj odlomak dalje pokazuje kako je čovjek povjerovao i obratio se. Njegov život je počeo da se mijenja od tog dana nadalje.

Zapazimo da je obraćenje ovog čovjeka bilo bazirano na vjeri (“vjeruj”). Trebalo je da vjeruje Isusu i ništa drugo. On je povjerovao da je Isus Sin Božiji (“Gospod”) i Mesija koji je ispunio Pismo (“Krist”). Njegova vjera također uključuje vjerovanje da je Isus umro za grijehe i ponovo ustao, jer je to bila poruka koju su Pavao i Sila propovijedali (vidi Rimljane 10:9-10 i 1. Korinćanima 15:1-4).

“Obratiti se” bukvalno znači “okrenuti se”. Kad se mi okrenemo jednoj stvari, samim tim se okrećemo od nečega drugog. Kad se okrenemo Isusu, moramo se okrenuti od grijeha. Biblija zove to okretanje od grijeha “pokajanjem” i okretanje Isusu “vjerom”. Stoga, pokajanje i vjera se nadopunjuju. I jedno i drugo se navode u 1. Solunjanima 1:9: “kako ste se obratili od idola Bogu”. Kršćanin će ostaviti iza sebe svoje stare puteve i bilo šta što se odnosi na lažnu religiju, kao rezultat istinskog obraćenja na Kršćanstvo.

Da pojednostavimo, kako bi se neko obratio na Kršćanstvo mora da vjeruje da je Isus Sin Božiji koji je umro za grijehe i ustao iz mrtvih. Mora da se složi sa Bogom da je grešnik u potrebi za spasenjem i da vjeruje samo u Isusa da ga spasi. Kad se okrenemo od grijeha Kristu, Bog obećava da će nas spasiti i dati nam Duha Svetog, koji će nas učiniti novim stvorenjem.

Kršćanstvo, u svom istinskom obliku, nije religija. Ono je, prema Bibliji, odnos sa Isusom Kristom. Kršćanstvo znači da Bog nudi spasenje svakome ko vjeruje u Isusovu žrtvu na križu. Osoba koja se obrati na Kršćanstvo ne ostavlja jednu religiju radi druge. Obraćenje na Kršćanstvo je primanje dara koji Bog nudi i započinjanje ličnog odnosa sa Isusom Kristom, što rezultuje oproštenjem grijeha i vječnost u nebu nakon smrti.

Da li želiš da se obratiš na Kršćanstvo zbog onoga što si pročitao u ovom članku? Ako je tvoj odgovor da, evo jednostavne molitve koju možeš da uputiš Bogu. Izgovarajući je, ili moleći neku drugu molitvu, neće ti donijeti spasenje. Samo vjera u Krista je ono što te može izbaviti iz grijeha. Ova molitva je samo način da izraziš Bogu svoju vjeru u njega i zahvališ mu što ti je obezbijedio spasenje. “Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da sam zaslužio kaznu. Ali je Isus Krist preuzeo na sebe kaznu koju ja zaslužujem, tako da mi kroz vjeru u njega može biti oprošteno. Vjerujem u tebe za svoje spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!”

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako da se obratim na Kršćanstvo?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries