settings icon
share icon
Pitanje

Šta su to četiri duhovna zakona?

Odgovor


Četiri duhovna zakona su način da se podijeli dobra vijest o spasenju koje nam je dostupno kroz vjeru u Isusa Krista. To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evanđelja predstavljaju kroz četiri principa ili tačke.

Prvi od četiri duhovna zakona je: “Bog te voli i za tvoj život ima predivan plan.” Ivan 3:16 nam kaže, “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” Ivan 10:10 nam daje razlog Isusovog dolaska, “Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.” Šta nas sprečava da imamo Božiju ljubav? Šta nas sprečava da imamo izobilan život?

Drugi od četiri duhovna zakona je: “Čovječanastvo je iskvareno grijehom i samim tim odvojeno od Boga. I zato, ne možemo da znamo Božiji predivan plan za naše živote.” Rimljanima 3:23 potvrđuje ovu informaciju, “jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.” Rimljani 6:23 nam daju posljedice grijeha, “jer je plaća grijeha smrt.” Bog nas je stvorio da imamo zajedništvo s njim. Kako god, čovječanstvo je donijelo grijeh u svijet i zato je odvojeno od Boga. Pokvarili smo sa njim odnos koji je Bog namjeravao da imamo. Šta je rješenje?

Treći od četiri duhovna zakona je, “Isus Krist je Božije jedino rješenje za naš grijeh. Kroz Isusa Krista možemo imati oproštenje grijeha i obnovljen ispravan odnos sa Bogom.” Rimljani 5:8 nam govore, “Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.” 1.Korinćanima 15:3-4 nas informiše o tome šta nam je potrebno da znamo i vjerujemo kako bismo bili spašeni, “…da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo…” Isus sam izjavljuje da je on jedini put spasenja, u Ivanu 14:6, “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” Kako mogu da primim taj predivni dar spasenja?

Četvrti od četiri duhovna zakona je, “Moramo staviti svoju vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja kako bismo primili dar spasenja i poznali Božiji predivan plan za naš život.” Ivan 1:12 ovo objašnjava za nas, “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” Djela 16:31 to govore veoma jasno, “Vjeruj u Gospodina Isusa…pa ćeš se spasiti!” Možemo biti spašeni samo po milosti, samo kroz vjeru i to samo kroz vjeru u Isusa Krista (Efežani 2:8-9).

Ako želiš da vjeruješ u Isusa Krista kao svoga Spasitelja, izgovori sljedeće riječi Bogu. Izgovaranje ovih riječi te neće spasiti, ali vjera u Krista hoće! Ova molitva je jednostavan način da izraziš Bogu svoju vjeru u njega i zahvališ mu što je obezbijedio sve za tvoje spasenje. “Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem kaznu. Ali, Isus Krist je na sebe uzeo tu kaznu koju sam ja zaslužio, tako da mi kroz vjeru u njega može biti oprošteno. Okrećem se od svojih grijeha i stavljam svoju vjeru u tebe, za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!”

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta su to četiri duhovna zakona?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries