settings icon
share icon
Pitanje

Šta je plan spasenja?

Odgovor


Da li si gladan? Ne fizički gladan, nego da li imaš glad za nečim većim u životu? Da li je negdje duboko u tebi nešto što nikad ne može biti zadovoljeno? Ako jeste, Isus je put! On je rekao, “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikad ožednjeti” (Ivan 6:35).

Da li si zbunjen? Da li izgleda kao da ne možeš da nađeš put ili smisao života? Izgleda li kao da je neko ugasio svjetla, a ti ne možeš da nađeš prekidač? Ako da, Isus je put! On proklamuje, “Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život” (Ivan 8:12).

Da li se ikad osjećaš kao da si skučen životom? Da li si probao toliko mnogo vrata, samo da bi otkrio da je ono što leži iza njih prazno i besmisleno? Tražiš li ulaz u ispunjen život? Ako da, Isus je put! On objavljuje, “Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti” (Ivan 10:9).

Da li te drugi ljudi uvijek iznevjere? Da li su tvoji odnosi plitki i prazni? Izgleda li kao da te svi iskorištavaju? Ako da, Isus je put! On je rekao, “Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce…Ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene” (Ivan 10:11, 14).

Pitaš li se šta se dešava poslije ovog života? Da li si umoran od življenja za stvari koje samo trunu ili rđaju? Da li nekad sumnjaš da život ima ikakvog smisla? Želiš li živjeti nakon što umreš? Ako da, Isus je put! On objavljuje, “Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti” (Ivan 11:25-26).

Koji je put? Šta je istina? Šta je život? Isus je odgovorio, “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni” (Ivan 14:6).

Glad koju osjećaš je duhovna glad i može biti utažena jedino Isusom. On je jedini koji moze da ukloni tamu. Isus je prolaz do zadovoljavajućeg života. On je prijatelj i pastir koga tražiš. Isus je život – u ovom svijetu i u budućem. Isus je put spasenja!

Razlog zbog kojeg osjećaš glad, zbog kojeg izgleda kao da si izgubljen u tami, razlog zbog kojeg ne možeš da pronađeš smisao života, je to što si odvojen od Boga. Biblija nam govori da smo svi sagriješili i da smo zato odvojeni od Boga (Propovjednik 7:20; Rimljanima 3:23). Praznina koju osjećaš u svom srcu je nedostatak Boga u tvom životu. Mi smo stvoreni da imamo odnos sa njim. Zbog naših grijeha, odvojeni smo od tog odnosa. Još gore, naši grijesi uzrokuju da smo odvojeni od Boga za čitavu vječnost, u ovom životu i u budućem (Rimljanima 6:23; Ivan 3:36).

Kako ovaj problem može biti riješen? Isus je put! On je uzeo naše grijehe na sebe (2.Korinćanima 5:21). Umro je umjesto nas (Rimljanima5:8), preuzimajući kaznu koju smo mi zaslužili. Tri dana kasnije, ustao je iz mrtvih, dokazujući svoju pobjedu nad grijehom i smrću (Rimljanima 6:4-5). Zašto je to učinio? Isus je odgovorio sam na to pitanje, “Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje” (Ivan 15:13). On je umro da bismo mi mogli da živimo. Ako stavimo svoju vjeru u Isusa, vjerujući u njegovu smrt kao platu za naše grijehe – svi naši grijesi će biti oprošteni i odnešeni. Tada će nam duhovna glad biti utažena. Svjetlo će se upaliti. Imaćemo pristup ispunjenom životu. Znaćemo svog istinskog najboljeg prijatelja i dobrog pastira. Znaćemo da imamo život nakon što umremo – uskrsnut život u nebu zauvijek sa Isusom!

“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni” (Ivan 3:16).

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je plan spasenja?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries