settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam Musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem Kršćanin?

Odgovor


Vjerovatno je najinteresantniji pogled na odnos između Islama i Kršćanstva u tome šta Kur’an kaže o Isusu. Kur’an kaže da je Allah poslao Isusa i podržao ga Duhom Svetim (Sura 2:87), da je Allah uzvisio Isusa (Sura 2:253), da je Isus bio pravedan i bezgrešan (Sura 3:46; 6:86; 19:19), da je Isus podignut iz mrtvih (Sura 19:33-34), da je Allah zapovijedio Isusu da uspostavi religiju (Sura 42:13) i da je Isus uzdignut na nebo (Sura 4:157-158). Kao rezultat toga, vjerni Muslimani bi trebalo da se pobliže upoznaju sa Isusovim učenjem i poslušaju ga (Sura 3:48-49; 5:46).

Isusova učenja su zapisana od strane Njegovih učenika, sa velikom preciznošću, u Evanđeljima. Sura 5:110 tvrdi da su učenici bili inspirisani Allahom da vjeruju u Isusa i Njegovu poruku. Sura 61:6,14 identifikuje Isusa i Njegove učenike kao Allahove pomoćnike. Kao Allahovi pomoćnici, Isusovi učenici bi trebalo da imaju precizno zapisana Isusova učenja. Kur’an uči Muslimane da drže i poslušaju i Toru i Evanđelja (Sura 5:44-48). Ako je Isus bio bezgrešan, sve što je poučavao je bilo potpuno tačno. Ako su Isusovi učenici bili Allahovi pomoćnici, trebalo bi da imaju Isusova učenja precizno zapisana.

Kroz Muhameda, Allah u Kur’anu uči Muslimane da proučavaju Evanđelja. Allah ne bi dao takvu naredbu, ako su Evanđelja iskrivljena. Prema tome, kopije Evanđelja u Muhamedovo vrijeme su bile vrijedne povjerenja i ispravne. Postoje kopije Evanđelja koja prethode 450 godina Muhamedovom vremenu. Postoji bukvalno hiljade originalnih prepisa Evanđelja. Ako se uporede najstarije kopije, one iz Muhamedovog vremena i kopije koje datiraju nakon Muhameda – jasno se vidi da su sve kopije Evanđelja veoma dosljedne u onome što kažu o Isusu i njegovom učenju. Ne postoji apsolutno nijedan dokaz da su Evanđelja iskrivljena. Prema tome, možemo sa sigurnošću znati da su sva Isusova naučavanja istinita, da su tačno zapisana u Evanđeljima i da je ta Evanđelja Allah precizno sačuvao.

Koje su neke od stvari koja Evanđelja zapisuju o Isusu? U Ivanu 14:6, Isus izjavljuje, “Ja sam put, istina i život – nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” Isus je naučavao da je on jedini put do Boga. U Mateju 20:19, On kaže da treba da bude razapet, ubijen i da će ustati iz mrtvih treći dan. Evanđelja jasno zapisuju da se ovo desilo tačno onako kako je Isus prorekao (Matej, poglavlja 27-28, Marko, poglavlja 15-16, Luka, poglavlja 23-24, Ivan, poglavlja 19-21). Zašto bi Isus, veliki prorok Allaha, dozvolio sebi da bude ubijen? Zašto bi Allah to dozvolio? Isus je rekao da ne postoji veća ljubav od one da položiš svoj život za svoje prijatelje (Ivan 15:13). Ivan 3:16 kaže da nas je Bog volio dovoljno da pošalje Isusa da bude žrtva za nas.

Zašto nam je potrebno da Isus žrtvuje svoj život za nas? To je KLJUČNA razlika između Islama i Kršćanstva. Islam poučava da nam Allah sudi na osnovu toga da li nam dobra djela prevagnu loša. Kršćanstvo poučava da niko nije sposoban za to da mu prevagnu dobra ili loša djela. Čak i ako je moguće vagati između dobrih i loših djela, Allah je apsolutno i savršeno svet, tako da On ne može pustiti u nebo nikoga ko je počinio čak i jedan jedini grijeh. On ne može, s obzirom na to da je savršen i svet, pustiti u nebo ništa manje od savršenstva. To nas sve ostavlja na direktnom putu za vječnost u paklu. Allahova svetost zahtijeva vječnu osudu za grijeh. To je razlog zbog kojeg je Isus morao da bude naša žrtva.

Kako Kur’an poučava, Isus je bio bezgrešan. Kako bi ijedno ljudsko biće moglo da živi čitav život bez da napravi grijeh barem jednom? To je nemoguće. Kako je to onda Isusu pošlo za rukom? On je bio više od ljudskog bića. Sam za sebe je tvrdio da je jedno sa Bogom (Ivan 10:30). Isus se proglasio Bogom Tore (Ivan 8:58). Evanđelja jasno poučavaju da je Isus bio Bog u obliku ljudskog bića (Ivan 1:1,14). Bog je znao da smo svi zgriješili i da zbog toga ne možemo ući u nebo. Znao je da je jedini način na koji nam može biti oprošteno taj da naš dug grijeha bude plaćen. Bog je znao da samo on može da plati tako visoku cijenu. On je postao ljudsko biće – Isus Krist – koji je živio bezgrešan život (Sura 3:46; 6:86; 19:19), poučavao savršenu poruku i umro za nas, kako bi platio kaznu za naše grijehe. Bog je to učinio zato što nas je volio, zato što želi da provedemo vječnost u nebu sa Njim.

Dakle, šta ovo tebi znači? Isus je bio savršena žrtva za naše grijehe. Bog nam je svima ponudio oproštenje i spasenje ako jednostavno primimo Njegov dar za nas (Ivan 1:12), vjerujući da je Isus Spasitelj koji je položio svoj život za nas – svoje prijatelje. Ako staviš svoje povjerenje u Isusa kao svog Spasitelja, imaćeš apsolutnu sigurnost vječnog života u nebu. Bog će oprostiti tvoje grijehe, očistiće tvoju dušu, obnoviti tvoj duh, dati ti ispunjen život na ovom svijetu i vječni život u budućem. Kako možemo odbiti tako dragocjen dar? Kako možemo okrenuti leđa Bogu koji nas je volio toliko da žrtvuje samog sebe za nas?

Ako nisi siguran u šta vjeruješ, pozivamo te da kažeš sljedeću molitvu Bogu: “Bože, pomozi mi da znam šta je istina. Pomozi mi da prepoznam šta je pogrešno. Pomozi mi da znam koji je ispravan put ka spasenju.” Bog će uvijek cijeniti takvu molitvu.

Ako želiš da primiš Isusa kao svog Spasitelja, jednostavno govori Bogu, na glas ili u sebi, i reci mu da primaš dar spasenja kroz Isusa. Ako želiš molitvu kojom da se moliš, evo jednog primjera: “Bože, hvala ti za tvoju ljubav prema meni. Hvala ti što si žrtvovao sebe za mene. Hvala ti što si mi obezbijedio oproštenje i spasenje. Prihvatam taj dar spasenja kroz Isusa. Vjerujem Isusu kao svom Spasitelju. Volim te, Gospode i predajem sebe tebi. Amen!”

Da li si napravio odluku za Krista zbog nečega što si pročitao ovdje? Ako jesi, klikni na "Prihvatio sam Krista danas”.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Ja sam Musliman, zašto bih razmišljao o tome da postanem Kršćanin?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries