settings icon
share icon

Câu hỏi về Thần Học

Định nghĩa thần học là gì?

Hệ thống thần học là gì?

Thế giới quan của Cơ Đốc giáo là gì?

Tiền định là gì? Tiền định có liên quan gì đến Kinh Thánh?

Thần học Calvin đối với thần học Arminianism – Quan điểm nào là đúng?

Thuyết tiền thiên hi niên là gì?

Thuyết thời kỳ là gì và nó có liên quan gì đến Kinh Thánh?

Thuyết Vô Thiên Hy Niên là gì?

Sự đền tội gồm những thuyết nào?

Biện giáo Cơ Đốc là gì?

Đạo đức Cơ Đốc là gì?

Thuyết Giao ước là gì và nó có thuộc Kinh Thánh không?

Ơn thần hựu là gì?

Mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt là gì?

Thuyết hậu thiên hy niên nghĩa là gì?

Thần học cải cách là gì?

Thần học thay thế là gì?

Giáo lý Ba ngôi Đức Chúa Trời là gì? Giáo lý Ba ngôi có thuộc về Kinh thánh?

Thuyết chống luật pháp là gì?

Thuyết Arminius là gì, nó có thuộc Kinh thánh không?

Những giao ước trong Kinh thánh là gì?

Thần học giải phóng là gì?

Thần học giải phóng người da đen là gì?

Thuyết Calvin (Calvinism) là gì và nó có theo kinh thánh không? Năm điểm của thuyết Calvin là gì?

Thuyết tương thích là gì?

Đâu là lý luận vũ trụ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời?

Những ai là tuyển dân của Chúa?

Thuyết định mệnh là gì? Thuyết tất định là gì?

Chủ nghĩa cơ yếu (căn bản thuyết) là gì?

Thuyết Calvin quá mức, và nó có thuộc Kinh thánh không?

Y-sơ-ra-ên và Hội thánh có giống nhau không?

Sự khác biệt giữa Vương quốc Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng là gì?

Duy thần tái sanh thuyết và giáo lý Đức Chúa Trời và con người cộng tác trong sự tái sanh – Quan điểm nào là đúng?

Thần học luân lý là gì?

Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào?

Có lập luận nào theo hữu thể luận bàn về sự tồn tại của Chúa?

Sự mặc khải tiệm tiến có liên quan gì đến sự cứu rỗi?

Bảy Thời Kỳ là gì?

Có phải Kinh thánh dạy về thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi không?

Tranh luận thuyết mục đích về sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?

Thần hiển hiện là gì? Sự hiện thân của Đấng Christ là gì?

Chủ nghĩa Vị lợi là gì?

Khi nào một giáo lý có thể được coi là thực sự thuộc Kinh Thánh?

Thần học Kinh Thánh là gì?

Tại sao giáo lý Cơ Đốc dễ gây chia rẽ?

Thần học Cơ Đốc giáo là gì?

Thần học đương đại là gì?

Giao ước Đa-vít là gì?

Thần học tín lý là gì?

Thuyết Tiền Định kép là gì?

Truyền bá Phúc âm là gì?

Sử thuyết tiền thiên hy niên là gì?

Thần học lịch sử là gì?

Title?

Vương quốc Đức Chúa Trời là gì?

Giao ước Môi-se là gì?

Thần học tường thuật là gì?

Thần học thiên nhiên là gì?

Tân thuyết chính thống là gì?

Giao ước mới là gì?

Thần học Tân Ước là gì?

Thần học Cựu Ước là gì?

Thần học triết học là gì?

Thần học thực hành là gì?

Tại sao Giáo lý chân chính rất quan trọng?

Thần học nữ quyền có đúng với Kinh Thánh không?

Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố là gì (Gia-cơ 1:27)?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu hỏi về Thần Học
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries