settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố là gì (Gia-cơ 1:27)?

Trả lời


Trong Gia-cơ 1:27, sứ đồ Gia-cơ cho chúng ta hiểu biết về điều làm đẹp lòng Chúa: "Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian". Từ "không hoen ố" được dịch là "không sai lầm" trong bản dịch NIV.

Khi diễn giải bất kỳ câu nào trong Kinh Thánh, kể cả Gia-cơ 1:27, chúng ta nên luôn luôn nhìn vào bối cảnh của nó để có ý tưởng về câu đó có nghĩa gì trong các câu xung quanh. Trong trường hợp này, chúng ta có thể xem xét những gì xảy ra ngay trước Gia-cơ 1:27 và có một số ý tưởng về điều đang diễn ra trong đoạn văn cụ thể này. Câu 26 nói, "Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích". Vì vậy, trong hai câu cuối của Gia-cơ 1, chúng ta có sự tương phản giữa điều tạo nên sự tin đạo "vô ích" và điều làm cho tôn giáo "có thể chấp nhận được" với Chúa.

Ở đây sẽ là tốt để định nghĩa từ sự tin đạo. Sự tin đạo Gia-cơ muốn nói là bằng chứng bên ngoài của lòng mộ đạo bên trong; đó là sự thờ phượng như được thể hiện trong các hành vi nghi lễ.

Trong sự tin đạo "vô ích", dường như không có vấn đề gì về nghi lễ hay hành động sùng đạo mà người thờ phượng tham gia vào, tất cả đều bị phủ nhận bởi một cái lưỡi mất kiểm soát. Một người có thể trải qua tất cả các chuyển động bên ngoài của Cơ Đốc giáo, nhưng nếu anh ta nói dối hoặc nói những lời không hay hoặc nói xấu hoặc vu khống hoặc xúc phạm danh Chúa, thì sự tin đạo của anh ta vô nghĩa. Mọi người xung quanh anh ta sẽ nhìn thấy nó, nhưng bản thân anh ta vẫn tự lừa dối mình. "Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội" (Ma-thi-ơ 12:37).

Sự tương phản được ngụ ý trong sự tin đạo "thuần khiết và không hoen ố" mà làm hài lòng Chúa là người thờ phượng giữ cho lưỡi của mình được kiểm soát. "Ai là người ham thích sự sống. Và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác. Và môi mình khỏi lời xảo quyệt" (Thi thiên 34:12-13). Nhưng Gia-cơ không chỉ kiểm soát lưỡi và đưa ra những ví dụ về các hành vi tôn giáo mà Chúa đang tìm kiếm. Một người tập trung bên ngoài: "Tập trung chăm sóc trẻ mồ côi và góa phụ trong tình trạng khó khăn của họ". Một người khác tập trung vào bên trong: "Giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian" (Gia-cơ 1:27). Đời sống thánh khiết, kết hợp với việc phục vụ người khác, là chìa khóa. Hay như Chúa Giê-xu đã nói, "Kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" và "Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình" (Mác 12:30-31).

"Sự tin đạo thuần khiết và không hoen ố" xảy ra khi các tín đồ chăm sóc những người kém may mắn và phấn đấu cho sự trong sạch cá nhân. Việc thực hành sự tin đạo đúng kiểu liên quan đến việc giúp đỡ những người không thể tự chăm sóc cho bản thân họ được (và những người không thể trả ơn lại cho bạn). Như Chúa Giê-xu đã dạy, "Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn" (Lu-ca 14:13-14). Việc thực hành sự tin đạo đúng kiểu cũng đòi hỏi một cam kết cá nhân để phát triển trong bản tính đức hạnh Cơ Đốc (xem II Phi-e-rơ 1:5-8).

Sứ đồ Phao-lô cũng viết về sự tin đạo thuần khiết và không hoen ố, tức là hành động của những người muốn làm hài lòng Chúa: "Nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời" (I Ti-mô-thê 5:4). Chăm sóc gia đình của một người là một thực hành tôn giáo đúng đắn.

Chăm sóc những góa phụ và trẻ mồ côi và giữ mình khỏi "sự ô uế" của thế gian chỉ là hai ví dụ thực tế về những gì Cơ Đốc nhân có thể làm, những người mong muốn làm hài lòng Chúa trong sự tin đạo của mình. Gia-cơ đang không cố gắng tạo ra một mô tả đầy đủ về những gì thực hành tôn giáo phải bao gồm. Ông rất có thể làm nổi bật một số lĩnh vực quan tâm trong vòng các tín hữu mà ông đang viết. Nhưng kết quả là sự tin đạo thuần khiết và không hoen ố, là những gì các tín đồ của mọi thời đại nên có như là mục tiêu của họ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt
Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố là gì (Gia-cơ 1:27)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries