settings icon
share icon
Câu hỏi

Thuyết Arminius là gì, nó có thuộc Kinh thánh không?

Trả lời


Thuyết Arminius là một hệ thống niềm tin cố gắng giải thích mối liên hệ giữa ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và ý muốn tự do của con người, đặc biệt liên quan đến sự cứu rỗi. Thuyết Arminius được đặt theo tên của Jacob Arminius (1560-1609), một nhà thần học người Hà Lan. Trong khi thuyết Calvin nhấn mạnh ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời, thì thuyết Arminius nhấn mạnh trách nhiệm của con người. Nếu thuyết Arminius được chia thành năm quan điểm tương tự như năm quan điểm của thuyết Calvin, thì dưới đây là năm quan điểm của nó:

(1) Hư hỏng (hư hoại) một phần – con người hư hỏng nhưng vẫn có thể tìm kiếm Chúa. Chúng ta bị sa ngã và ô uế bởi tội lỗi nhưng không đến nỗi chúng ta không thể lựa chọn để đến với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi, với sự giúp đỡ của ân điển sẵn có trước đó từ Đức Chúa Trời. Nhận được ân điển như vậy, ý muốn con người sẽ tự do và có năng lực để đầu phục sự ảnh hưởng của Thánh Linh. Ghi chú: nhiều người theo thuyết Arminius phủ nhận quan điểm hư hỏng một phần và giữ một quan điểm rất giống với quan điểm hư hỏng hoàn toàn (hoàn toàn bại hoại) của thuyết Calvin. (2) Sự chọn lựa có điều kiện – Đức Chúa Trời chỉ “lựa chọn” những ai Ngài biết sẽ chọn để tin. Không ai được xác định trước là vào thiên đàng hay đi địa ngục. (3) Sự chuộc tội không giới hạn – Chúa Giê-xu đã chết vì tất cả mọi người, ngay cả những người không được chọn và sẽ không tin. Sự chết của Chúa Giê-xu là dành cho toàn nhân loại, và bất kì ai cũng có thể được cứu bởi đức tin nơi Ngài. (4) Ân điển có thể cưỡng lại – sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để được cứu có thể bị chống lại hoặc bị từ chối. Chúng ta có thể cưỡng lại sự thúc đẩy của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi nếu chúng ta chọn làm như vậy. (5) Sự cứu rỗi có điều kiện – Cơ Đốc nhân có thể mất sự cứu rỗi nếu họ chủ động từ chối sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ. Việc duy trì sự cứu rỗi là cần thiết để Cơ Đốc nhân giữ lại nó. Ghi chú: nhiều người theo thuyết Arminius từ chối “sự cứu rỗi có điều kiện” và thay vào đó là giữ quan điểm “sự đảm bảo đời đời”.

Quan điểm duy nhất của thuyết Arminius mà quan điểm thứ tư của những người theo thuyết Calvin cho rằng thuộc Kinh thánh là quan điểm thứ ba – Sự chuộc tội không giới hạn. I Giăng 2:2 nói rằng, “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa”. II Phi-e-rơ 2:1 nói cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu còn trả giá cho những giáo sư giả là những người bị kết tội: “Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình”. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu là dành sẵn cho bất kì ai và tất cả mọi người sẽ đặt niềm tin nơi Ngài. Chúa Giê-xu không chỉ chết cho những người sẽ được cứu.

Quan điểm thứ tư của thuyết Calvin (vị trí chính thức của Got Question Ministries) nhận thấy bốn quan điểm khác của thuyết Arminius là không thuộc Kinh thánh, ở mức độ khác nhau. Rô-ma 3:10-18 tranh luận mạnh mẽ về sự hư hỏng hoàn toàn. Sự lựa chọn có điều kiện, hay sự chọn lựa dựa trên sự biết trước của Đức Chúa Trời về hành động của con người, nhấn mạnh không đúng mức ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28-30). Ân điển có thể cưỡng lại đánh giá thấp quyền năng và sự quyết định của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi có điều kiện làm cho sự cứu rỗi trở nên như một phần thưởng cho việc làm hơn là món quà của ân điển (Ê-phê-sô 2:8-10). Có nhiều vấn đề với cả hai hệ thống, nhưng thuyết Calvin dựa trên nền tảng Kinh thánh nhiều hơn so với thuyết Arminius. Tuy nhiên, cả hai hệ thống đều không giải thích thỏa đáng mối liên hệ giữa ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời và ý muốn tự do của con người – do thực tế là trí tuệ hữu hạn của con người không thể nhận thức được khái niệm mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hiểu trọn vẹn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thuyết Arminius là gì, nó có thuộc Kinh thánh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries