settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần hiển hiện là gì? Sự hiện thân của Đấng Christ là gì?

Trả lời


Thần hiển hiện là sự hiện ra hữu hình của Chúa trong Kinh Thánh mà giác quan con người có thể cảm thấy được. Theo ý nghĩa hạn chế nhất của nó, thì nó là sự xuất hiện của Chúa trong thời Cựu ước, thường là trong hình dạng con người, nhưng không phải luôn luôn là vậy. Nhiều sự hiển hiện của Chúa được tìm thấy trong các đoạn Kinh thánh sau:

1. Sáng thế ký 12:7-9 – Chúa hiện ra với Áp-ra-ham trong chuyến đi tới miền đất Chúa hứa cho ông và hậu tự của mình.

2. Sáng thế ký 18:1-33: Một ngày nọ, có những sứ giả đến thăm Áp-ra-ham: hai thiên sứ và chính Chúa. Ông mời họ vào nhà, rồi ông và bà Sa-ra phục vụ họ. Nhiều nhà giải kinh tin rằng đây cũng có thể là sự hiện ra của Đấng Christ, là sự hiện thân của Đấng Christ trước khi nhập thể.

3. Sáng thế ký 32:22-30 – Gia-cốp vật lộn với một người, nhưng thực chất là đang vật lộn với Chúa (vv.28-30). Điều này cũng có thể là sự hiện ra của Đấng Christ.

4. Xuất Ê-díp-tô ký 3:2 – 4:17 – Chúa hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy, phán với ông chính xác những gì Chúa muốn ông làm.

5. Xuất Ê-díp-tô ký 24:9-11 – Chúa hiện ra với Môi-se, A-rôn, các con trai của ông cùng bảy mươi trưởng lão.

6. Phục truyền luật lệ ký 31:14-15 – Chúa hiện ra với Môi-se và Giô-suê trong cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo cho Giô-suê.

7. Gióp 38-42 – Chúa trả lời Gióp trong cơn trận cuồng phong và đưa ra câu trả lời rất dài cho câu hỏi của Gióp.

Thông thường, thuật ngữ “vinh quang của Đức Chúa Trời” phản chiếu sự hiển hiện của Chúa, như trong Xuất Ê-díp-tô ký 24:16-18; “trụ mây” có một chức năng tương đồng trong Xuất Ê-díp-tô ký 33:9. Một sự giới thiệu về sự hiển hiện của Chúa thường được thấy trong cụm từ “ Đức Chúa Trời ngự xuống”, như trong Sáng thế ký 11:5; Xuất Ê-díp-tô ký 34:5; Dân số ký 11:25; và 12:5

Một vài nhà giải kinh tin rằng một khi ai đó nhận được sự viếng thăm của thiên sứ của Đức Chúa Trời, thực tế đó chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Những sự hiện ra này có thể thấy trong Sáng thế ký 16:7-14; Sáng thế ký 22:11-18; Các quan xét 5:23; II Các vua 19:35; và những phân đoạn khác. Những nhà giải kinh khác lại tin rằng đây chính là các thiên sứ thật sự, hoặc sự hiện ra của các thiên sứ. Trong khi những lần Đấng Christ hiện ra trong Cựu ước là không thể tranh cải, thì mỗi sự hiện ra của Chúa trong thể xác con người tiên báo về sự nhập thể, là nơi Chúa lấy hình hài của một con người sống giữa chúng ta là Em-ma-nu-ên, nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần hiển hiện là gì? Sự hiện thân của Đấng Christ là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries