settings icon
share icon
Câu hỏi

Giáo lý Ba ngôi Đức Chúa Trời là gì? Giáo lý Ba ngôi có thuộc về Kinh thánh?

Trả lời


Giáo lý Ba Ngôi dạy rằng Đức Chúa Trời có Ba ngôi trong một thể hợp nhất, Chúa đã bày tỏ chính Ngài qua Ba ngôi đồng đẳng và cùng tồn tại đời đời. Đối với sự miêu tả chi tiết của Kinh thánh về Giáo lý Ba ngôi, xin vui lòng xem bài viết của chúng tôi về những điều mà Kinh thánh dạy về Giáo lý Ba ngôi. Mục đích của bài viết này là để thảo luận về tầm quan trọng của Giáo lý Ba ngôi đối với sự Cứu rỗi và đời sống của Cơ đốc nhân.

Chúng ta thường hay hỏi, “Tôi có cần phải tin vào Thiên Chúa Ba ngôi để được nhận sự Cứu rỗi hay không?”. Câu trả lời là Có và Không. Liệu rằng một người có thể có đầy đủ tất cả những hiểu biết và chấp nhận với tất cả những phương diện của Giáo lý Ba ngôi để được Cứu rỗi? KHÔNG. Có phương diện nào của Giáo lý Ba ngôi giữ vai trò then chốt trong sự Cứu rỗi hay không? CÓ. Ví dụ, Thần tánh của Chúa Giê-xu là cực kỳ quan trọng đối với giáo lý về Sự cứu rỗi. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài không thể nào trả hết tội lỗi một cách hoàn toàn. Chỉ có Chúa là vô hạn (hoặc vĩnh hằng) – với Ngài không có sự bắt đầu, cũng không có kết thúc. Còn với tất cả những loài sinh vật khác, bao gồm cả những thiên thần, đều là hữu hạn – chúng đều được tạo ra từ một điều gì đó. Chỉ có sự chết của một Đấng hằng hữu mới có thể chuộc được mọi tội lỗi của nhân loại đời đời. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, thì ngài không thể là Chúa Cứu Thế, là Đấng Mêsia, là Chiên con của Đức Chúa Trời – là Đấng đã cất mọi tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29). Cái nhìn không theo Kinh thánh (hoặc phản kinh thánh) về Chúa Giê-xu rằng Ngài không có thần tánh sẽ dẫn đến một cái nhìn sai trật về sự cứu rỗi. Mỗi tá phái Cơ Đốc”, những người mà luôn phủ nhận Thần tánh của Đấng Christ luôn dạy rằng chúng ta phải có thật nhiều công đức cho nhà Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Sự thật và đầy đủ (is “trọn vẹn” stronger than “đầy đủ”? If so we should use “trọn vẹn”.) về Thần tánh của Chúa, một phương diện của Ba ngôi Đức Chúa Trời đã bác bỏ hoàn toàn khái niệm này.

Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng có một số tín hữu chân chính của Chúa cũng không tin vào giáo lý Ba ngôi đầy đủ. Mặc dù chúng ta bỏ thuyết hình thức, chúng ta không phủ nhận rằng một người có thể được cứu trong khi tin rằng Đức Chúa Trời không phải là Ba Ngôi, những đã biểu hiện Chính Mình trong Ba “thể”. Đức Chúa Trời Ba Ngôi thật sự rất huyền nhiệm, không một con người hữu hạn nào có thể hiểu một cách đầy đủ và trọn ven. Để nhận được sự cứu rỗi, Chúa muốn chúng ta phải có đức tin thực sự nơi Chúa Cứu thế Giê-xu, là hiện thân của Chúa như là một Đấng Cứu thế. Để nhận được sự cứu rỗi, Chúa không đòi hỏi mỗi người phải hiểu và tuân thủ theo tất cả mọi phương diện Thần học của Kinh thánh. KHÔNG, sự hiểu biết trọn vẹn và chấp nhận tất cả mọi khía cạnh của Kinh thánh không phải là điều cần thiết để được nhận sự Cứu rỗi.

Chúng tôi quả quyết một cách chắc chắn rằng Ba Ngôi Đức Chúa Trời là một học thuyết dựa trên Kinh thánh. Chúng tôi hiểu rằng các giáo lý về việc hiểu rõ và tin vào các giáo lý về Ba Ngôi Đức Chúa Trời của Kinh thánh là điều hết sức quan trọng để nhận biết về Chúa, sự Cứu rỗi và các công việc của Ngài trong đời sống của mỗi Cơ đốc nhân. Đồng lúc, cũng có người tin kinh, người theo Chúa một cách đích thực, không đồng ý với tất cả khía cạnh về giáo lý Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng phải ghi nhớ là chúng ta được cứu không phải bởi một học thuyết hoàn hảo. Chúng ta được cứu vì đã tin vào một Chúa Cứu thế hoàn hảo (Giăng 3:16). Chúng ta sẽ được cứu nếu tin vào một số phương diện của Giáo lý Ba ngôi Đức Chúa Trời? ĐÚNG. Chúng ta phải hoàn toàn đồng thuận với tất cả các lĩnh vực của giáo lý Ba ngôi để nhận được sự Cứu rỗi? KHÔNG.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giáo lý Ba ngôi Đức Chúa Trời là gì? Giáo lý Ba ngôi có thuộc về Kinh thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries