settings icon
share icon
Câu hỏi

Đạo đức Cơ Đốc là gì?

Trả lời


Cô-lô-se 3:1-6 là một phân đoạn rất hay tóm lược về các tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc: “Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng; bởi những điều nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục.”

Kinh Thánh không chỉ liệt kê ra một một loạt những việc đúng sai để chúng ta làm theo. Kinh Thánh có những chỉ dẫn rất cụ thể giúp chúng ta biết cần phải sống như thế nào. Trong Lời Chúa có tất cả những gì chúng ta cần để sống cuộc đời tin kinh Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh không thể nào bàn đến tất cả các khía cạnh trong đời sống mỗi người được. Vậy đối với biết bao tình huống khó xử trong cuộc sống, Cơ Đốc nhân cần phải làm thế nào? Đây chính là lí do chúng ta cần đạo đức Cơ Đốc.

Khoa học định nghĩa đạo đức là “một loạt các nguyên tắc luân lí và nghiên cứu, học hỏi về các vấn đề luân lí”. Do đó, đạo đức Cơ Đốc là những nguyên tắc ứng xử đúc kết từ niềm tin nơi Chúa, và Cơ Đốc nhân sống dựa trên nền tảng những nguyên tắc đó. Dù rằng Lời Chúa không bao hàm mọi tình huống gặp phải trong cuộc đời, chúng ta vẫn có thể lấy các nguyên tắc trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn sống trong những tình huống phức tạp.

Ví dụ, dù rằng Kinh Thánh không nhắc gì đến việc sử dụng các chất kích thích trái phép nhưng dựa trên các nguyên tắc trong Lời Chúa chúng ta biết rằng việc đó là sai. Vì thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh và chúng ta phải tôn vinh Chúa bằng chính thân thể mình (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Các chất kích thích làm tổn hại nặng nề đến nhiều cơ quan khác nhau trong thân thể, do đó nếu sử dụng chúng ta sẽ làm tổn hại đến đền thờ của Đức Thánh Linh. Làm như vậy chắc chắn không phải là tôn vinh Chúa. Kinh Thánh cũng chép rằng chúng ta cần vâng phục thẩm quyền mà Chúa đã sắp đặt (Rô-ma 13:1). Do sử dụng các chất kích thích trái phép là vi phạm pháp luật nên nếu sử dụng chúng ta sẽ chống đối lại chính quyền. Vậy nếu chất kích thích được hợp pháp thì Cơ Đốc nhân có được sử dụng không? Trong trường hợp này, hãy xem lại nguyên tắc thứ nhất.

Sử dụng những nguyên tắc Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân có thể xác định xem mình nên ứng xử như thế nào trong mọi tình huống. Có những lúc đơn giản như các nguyên tắc sống được chép trong Cô-lô-se 3. Nhưng cũng có lúc chúng ta cần đào sâu hơn để tìm ra câu trả lời. Cách tốt nhất là cầu nguyện khi đọc Lời Chúa. Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi người tin Chúa và một trong những công việc của Ngài đó là chỉ dẫn đời sống chúng ta: “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. ” (Giăng 14:26). “Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xức dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con.” (1 Giăng 2:27). Vậy, cầu nguyện và đọc lời Chúa để được Đức Thánh Linh hướng dẫn và dạy dỗ. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta nguyên tắc để đứng vững trước mọi tình huống trong cuộc đời.

Tuy không bao hàm mọi tình huống gặp phải trong đời sống Cơ Đốc nhân nhưng Lời Chúa vẫn luôn là sự chỉ dẫn đầy đủ cho đời sống Cơ Đốc nhân. Trong hầu hết các tình huống chúng ta chỉ cần xem Kinh Thánh và đi theo đúng đường lối Chúa đã chỉ dạy. Đối với những tình huống đạo đức khác chúng ta cần tìm những nguyên tắc Kinh Thánh để áp dụng. Chúng ta cần cầu nguyện khi đọc lời Chúa và mở lòng nghe theo Đức Thánh Linh. Chính Thánh linh sẽ dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta tìm trong Kinh Thánh những nguyên tắc để có thể sống theo ý Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đạo đức Cơ Đốc là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries