settings icon
share icon
Câu hỏi

Ngành học về quốc gia Y-sơ-ra-ên là gì?

Trả lời


Ngành nghiên cứu Y-sơ-ra-ên là lĩnh vực nghiên cứu thần học tập trung đặc biệt vào những gì Kinh thánh dạy về Y-sơ-ra-ên. Tác giả chính về vấn đề này trong những năm gần đây là tiến sĩ Arnold Fruchtenbaum, và cũng là người sáng lập của Bộ Ariel. Trọng tâm chính của ông là bày tỏ đầy đủ những gì Kinh thánh dạy về vùng đất và con người Y-sơ-ra-ên. Tiến sĩ Fruchtenbaum đặc biệt bác bỏ thần học thay thế (niềm tin rằng Hội Thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên của Cựu Ước). Như ông lưu ý, chỉ có chủ nghĩa thời kì (Bảy Giai Đoạn Thiên Định Phân Kỳ, tiếng Anh là dispensationalism, hoặc giai đoạn thần thị thuyết), "với sự phân biệt rõ ràng giữa Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh", trên thực tế, có thể cung cấp một học thuyết Kinh thánh được hệ thống hóa về Y-sơ-ra-ên.

Nghiên cứu của Fruchtenbaum thường được ủng hộ bởi những người theo chủ nghĩa thời kì và phần lớn bị phản đối bởi những ai không theo chủ nghĩa đó. Tuy nhiên, nghiên cứu về Y-sơ-ra-ên cung cấp nhiều cái nhìn sâu sắc cho tất cả các tín đồ. Ví dụ, nghiên cứu về Y-sơ-ra-ên cho thấy cả nhà thờ và Y-sơ-ra-ên đều có vai trò như thế nào ngày nay. Hội thánh được kêu gọi, cũng như các sứ đồ đầu tiên và các tín đồ đã được kêu gọi, để chia sẻ thông điệp phúc âm với người Do Thái (Công vụ 3:26; 13:46; Rô-ma 1:16; 2:9-10); như là một trong nhiều quốc gia trong đại sứ mệnh (Ma-thi-ơ 28: 18-20; so sánh 10:5-6 ).

Ngoài ra, quan điểm của chúng ta về Y-sơ-ra-ên còn cho thấy quan điểm của chúng ta về Luật Môi-se trong Cựu Ước. Nghiên cứu về quốc gia Y-sơ-ra-ên xem xét đến cách mà nhà thờ (hội thánh) đầu tiên đối phó với việc thực hành đạo Do Thái và việc ủng hộ đọc và nghiên cứu Kinh thánh Cựu Ước.

Một kết quả cuối cùng và quan trọng của nghiên cứu về Y-sơ-ra-ên là sự tôn trọng sâu sắc hơn đối với người Do Thái đương đại. Việc chủ nghĩa chống Do Thái ngày càng phát triển ở nhiều nơi trên thế giới thường khiến Y-sơ-ra-ên bị rơi vào trạng thái tiêu cực. Tuy nhiên, một quan điểm đúng đắn trong Kinh thánh về Y-sơ-ra-ên ghi nhận sự đánh giá cao của Chúa về Y-sơ-ra-ên và tương lai của nó. Cơ đốc nhân được mời gọi thể hiện tình yêu với người dân Y-sơ-ra-ên và cầu nguyện cho họ (Thi Thiên 122: 6).

Israelology is an often-neglected study among Christians, perhaps because of preconceived beliefs related to the end times or replacement theology. However, all Christians are called to study to show themselves approved (2 Timothy 2:15). Our study must include what the Bible teaches about Abraham's people and the land God promised them (Genesis 12:1-3).

Nghiên cứu về Y-sơ-ra-ên là một nghiên cứu thường bị các cơ đốc nhân bỏ qua, có lẽ đó là bởi vì niềm tin định sẵn liên quan đến thời kỳ cuối hoặc về thần học thay thế. Tuy nhiên, tất cả các cơ đốc nhân đều được kêu gọi nghiên cứu để họ có thể tự chấp thuận (2 Ti-mô-thê 2:15). Nghiên cứu của chúng ta phải bao gồm những gì Kinh thánh dạy về dân của Áp-ra-ham và vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ (Sáng thế ký 12:1-3).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Ngành học về quốc gia Y-sơ-ra-ên là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries