settings icon
share icon
Câu hỏi

Tiền định là gì? Tiền định có liên quan gì đến Kinh Thánh?

Trả lời


Rô ma 8:29-30 nói với chúng ta "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. " Ê-phê-sô 1:5 và 11 tuyên bố: "Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê Su, theo ý tốt của Ngài. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán." Nhiều người phản đối mạnh mẽ thuyết tiền định. Tuy nhiên, tiền định là một học thuyết Kinh thánh. Điểm chính là hiểu biết tiền định giải nghĩa gì thuộc về Kinh Thánh.

Những từ đã dịch là "Tiền định" trong Kinh Thánh được tham chiếu ở trên từ tiếng Hy Lạp “Proorizo” mang ý nghĩa của "Quyết định trước" "Qui định" "Quyết định trước thời gian" Vì vậy, tiền định là Đức Chúa Trời quyết định những điều chắc chắn xảy ra trước thời gian. Thiên Chúa đã quyết định điều gì trước thời gian? Theo Rô ma 8:29-30, Đức Chúa Trời định trước rằng các cá nhân nhất định sẽ phù hợp với hình ảnh của con Ngài, được kêu gọi, công bình, và vinh hiển. Về cơ bản, Thiên Chúa định trước rằng các cá nhân nhất định sẽ được cứu. Nhiều chỗ trong Kinh thánh xem như các tín hữu trong Chúa cứu thế là người được lựa chọn (Ma-thi-ơ 24:22, 31; Mác 13:20, 27; Rô-ma 8:33, 9:11, 11:5-7, 28; Ê-phê-sô 1:11; Cô-lô-se 3:12 ; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; I Ti-mô-thê 5:21; II Ti-mô-thê 2:10; Tít 1:1; I Phi-e-rơ 1:1-2, 2:9; II Phi-e-rơ 1:10). Tiền định là giáo lý Kinh thánh mà Thiên Chúa trong quyền tể trị của Ngài chọn lựa những cá nhân nhất định để được cứu.

Đối tượng phổ biến nhất đối với thuyết tiền định cho rằng thuyết này không công bằng. Tại sao Thiên Chúa chọn lựa một số cá nhân nhất định còn những người khác không được? Điều quan trọng cần ghi nhớ không ai xứng đáng để được cứu. Tất cả chúng ta đều có tội (Rô-ma 3:23), và tất cả đều xứng đáng bị hình phạt đời đời (Rô ma 6:23). Kết quả là Thiên Chúa hoàn toàn công bình cho phép tất cả chúng ta ở trong hoả ngục đời đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa chọn cứu một số người trong chúng ta. Ngài không phải là không công bằng với những người không được chọn, bởi vì họ đang nhận được những gì họ xứng đáng. Sự lựa chọn của Thiên Chúa vì lòng nhân từ đối với một số người không phải là không công bằng với những người khác. Không ai xứng đáng bất cứ điều gì từ Thiên Chúa, vì vậy không ai có thể làm đối tượng nếu người ấy không nhận bất cứ điều gì từ Thiên Chúa. Một minh hoạ là trong một đám đông hai mươi người một người đàn ông ngẫu nhiên giao tiền cho năm người. Mười lăm người không nhận được tiền sẽ buồn bã không? Có lẽ là như vậy. Họ có quyền trách móc không? Không, họ không. Tại sao? Bởi vì người cho tiền không nợ bất cứ ai. Người ấy chỉ đơn giản là quyết định giúp một số người mà thôi.

Nếu Thiên Chúa đã lựa chọn những người được cứu, điều đó có làm huỷ hoại ý chí tự do của chúng ta chọn lựa và tin tưởng vào Chúa cứu thế hay không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta có sự lựa chọn, tất cả những người tin vào Chúa cứu thế Giê Su sẽ được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10). Kinh Thánh mô tả Thiên Chúa không bao giờ từ chối bất cứ ai tin tưởng vào Ngài hoặc quay lưng đi với bất cứ ai tìm kiếm Ngài (Phục truyền luật lệ ký 4:29). Bằng cách nào đó, trong thần hựu của Thiên Chúa, tiền định những công tác tay-trong-tay với một người được Thiên Chúa kéo đến (Giăng 6:44) và tin vào sự cứu rỗi (Rô-ma 1:16). Thiên Chúa tiền định người sẽ được cứu, và chúng ta phải chọn Chúa cứu thế để được cứu. Cả hai sự kiện phải thật sự tương đương, Rô-ma 11:33 tuyên bố: "Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tiền định là gì? Tiền định có liên quan gì đến Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries