settings icon
share icon
Câu hỏi

Mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt là gì?

Trả lời


Mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt là hai cách thức mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn để bày tỏ chính Ngài cho con người. Mặc khải phổ quát nói đến những sự thật chung mà có thể biết được về Đức Chúa Trời thông qua thế giới tự nhiên (sự bày tỏ của Đức Chúa Trời qua công cuộc sáng thế). Mặc khải đặc biệt nói đến những sự thật cụ thể hơn mà có thể biết được về Đức Chúa Trời thông qua những việc siêu nhiên.

Nói đến sự mặc khải phổ quát, Thi thiên 19:1-4 chép rằng, “Các từng trời rao truyền sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia. Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất Và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời”. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, quyền năng và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng thông qua việc quan sát vạn vật. Sự trật tự, sự phức tạp và sự kỳ diệu của vạn vật chứng tỏ sự hiện hữu đầy quyền năng và vinh hiển của Đấng sáng tạo.

Mặc khải phổ quát cũng được đề cập đến trong sách Rô-ma 1:20, “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được”. Giống như Thi thiên đoạn 19, Rô-ma 1:20 cho chúng ta biết rằng quyền phép đời đời và bổn tánh của Đức Chúa Trời “được thấy rõ ràng” và “hiểu được” từ buổi sáng thế, và vì vậy mà không có bất cứ lý do gì để từ chối những sự thật đó. Từ những câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể rút ra được một định nghĩa thiết thực cho mặc khải phổ quát là “sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người mọi lúc, mọi nơi để chứng minh rằng Ngài hiện hữu, khôn ngoan, quyền năng và siêu việt (những điều vượt quá giới hạn kinh nghiệm hay tri thức con người).

Mặc khải đặc biệt là cách mà Đức Chúa Trời chọn lựa để bày tỏ chính Ngài thông qua phương tiện lạ lùng. Mặc khải đặc biệt bao gồm sự xuất hiện thuộc thể của Đức Chúa Trời, những giấc mơ, sự hiện thấy, Lời Chúa và quan trọng nhất là Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh ghi chép Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong hình dáng thuộc thể nhiều lần (Sáng thế ký 3:8, 18:1; Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-4, 34:5-7), và Kinh Thánh cũng ghi chép Đức Chúa Trời nói với con người thông qua giấc mơ (Sáng thế ký 28:12, 37:5, I Các vua 3:5, Đa-ni-ên đoạn 2) và sự hiện thấy (Sáng thế ký 15:1, Ê-xê-chi-ên 8:3-4; Đa-ni-ên đoạn 7; II Cô-rinh-tô 12:1-7).

Điều quan trọng nhất trong sự bày tỏ của Đức Chúa Trời là Lời Ngài và Kinh Thánh, cũng là một hình thức của mặc khải đặc biệt. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn một cách lạ lùng cho những trước giả của Kinh thánh để ghi chép chính xác thông điệp của Ngài dành cho nhân loại dù họ vẫn sử dụng phong cách và nét đặc trưng riêng của họ. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm (Hê-bơ-rơ 4:12). Lời Chúa được soi dẫn, có ích lợi và đầy đủ (II Ti-mô-thê 3:16-17). Đức Chúa Trời quyết định để lẽ thật về Ngài được lưu giữ lại bằng hình thức ghi chép bởi vì Ngài biết trước sự không chính xác và không đáng tin cậy của văn hóa truyền miệng. Ngài cũng hiểu rằng những giấc mơ và sự hiện thấy của con người có thể bị giải thích sai. Chính vì vậy Đức Chúa Trời đã quyết định bày tỏ mọi điều mà con người cần biết về Ngài, điều Ngài mong muốn, và điều Ngài đã làm cho chúng ta qua Kinh Thánh.

Hình thức cuối cùng của mặc khải đặc biệt đó là Con người của Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã trở thành một con người (Giăng 1:1, 14). Hê-bơ-rơ 1:1-3 trình bày điều này rõ nhất, “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, …… Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài.” Đức Chúa Trời đã trở thành người, trong Con người của Chúa Giê-xu Christ, để đồng cảm với chúng ta, để làm gương cho chúng ta, để dạy dỗ chúng ta, để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta và quan trọng hơn hết là đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta bằng cách hạ mình chết trên thập tự giá (Phi-líp 2:6-8). Chúa Giê-xu Christ là “mặc khải đặc biệt” tốt nhất từ Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries