settings icon
share icon
Câu hỏi

Khi nào một giáo lý có thể được coi là thực sự thuộc Kinh Thánh?

Trả lời


Một giáo lý chỉ có thể được coi là thực sự thuộc Kinh Thánh khi nó được dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Một vấn đề có thể là không thuộc Kinh Thánh (trái ngược với những lời dạy của Kinh Thánh), ngoài Kinh Thánh (bên ngoài hoặc không được đề cập trong Kinh Thánh), dựa theo Kinh Thánh (kết nối với những lời dạy của Kinh Thánh), hoặc thuộc Kinh Thánh.

Một giáo lý không thuộc Kinh Thánh là bất kỳ lời dạy nào trái ngược với sự giảng dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Ví dụ, một niềm tin rằng Chúa Giê-xu đã phạm tội là không thuộc Kinh Thánh. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì Kinh Thánh dạy ở nhiều chổ, kể cả Hê-bơ-rơ 4:15: "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội" (Xem 1 Phi-ê-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5).

Một giáo lý ngoài Kinh Thánh sẽ là bất kỳ lời dạy nào không được dạy trực tiếp trong Kinh Thánh. Nó có thể là tốt hoặc xấu. Ví dụ, bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử dân chủ là một thông lệ tích cực, nhưng nó không được chỉ định rõ ràng trong Kinh Thánh. Để quan sát một số ngày lễ nhất định thường không tốt cũng không xấu: "Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình" (Rô-ma 14:5). Ví dụ, bất kỳ lời dạy nào về việc tuân giữ Mùa Chay là ngoài Kinh Thánh.

Các sự giảng dạy khác có thể dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh, nhưng không được dạy trực tiếp trong Kinh Thánh. Ví dụ, hút thuốc không bao giờ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng nên tránh việc hút thuốc, dựa trên I Cô-rinh-tô 6:19-20, "Thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em....... anh em chẳng phải thuộc về chính mình vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời". Khi một nguyên tắc Kinh Thánh được áp dụng, chúng ta có thể tự tin dạy nó như là một giáo lý dựa trên Kinh Thánh.

Vậy thì, các giáo lý Kinh Thánh là những sự giảng dạy được giảng dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Những ví dụ trong số này bao gồm sự sáng tạo trời và đất của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:1), tội lỗi của tất cả mọi người (Rô-ma 3:23), sự giáng sinh bởi trinh nữ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 1:26-38), sự chết về thể xác và sự phục sinh theo nghĩa đen của Chúa Giê-xu (I Cô-rinh-tô 15:3-11), sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển thông qua đức tin riêng (Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:5), sự thần cảm (soi dẫn)của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17), và nhiều điều khác .

Vấn đề xảy ra khi mọi người nhầm lẫn các phạm trù này. Ví dụ, để dạy rằng sự giáng sinh bởi trinh nữ là một giáo lý tùy chọn mà Cơ Đốc nhân có thể tự do tin hoặc không tin là từ chối một sự giảng dạy cốt lõi của Kinh Thánh. Nó trình bày một giáo lý Kinh Thánh là không thiết yếu. Sau đó, có những người trình bày những sự giảng dạy ngoài Kinh Thánh như thể chúng là những giáo lý trong Kinh Thánh. Một ý kiến và sở thích của một người được đưa ra như là trọng lượng của luật của Đức Chúa Trời; điều này đôi khi xảy ra trong các vấn đề về quần áo, phong cách âm nhạc và lựa chọn thực phẩm. Khi chúng ta "dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra (Mác 7:7), thì chúng ta trở nên giống như những người Pha-ri-si mà Chúa Giê-xu lên án mạnh mẽ.

Mục tiêu của chúng ta phải là nói rõ ràng và vững chắc khi Kinh Thánh rõ ràng. Trong các vấn đề ngoài Kinh Thánh, chúng ta phải cẩn thận để tránh bị chủ nghĩa giáo điều. Như nhiều người đã nói: trong những yếu tố cần thiết thì phải thống nhất, trong những yếu tố không cần thiết thì phải đa dạng; trong tất cả mọi thứ thì phải khoan dung.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Khi nào một giáo lý có thể được coi là thực sự thuộc Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries