settings icon
share icon
Câu hỏi

Truyền bá Phúc âm là gì?

Trả lời


Truyền bá Phúc âm là một thuật ngữ hơi rộng được sử dụng để diễn tả một hoạt động trong giáo phái Tin lành, nó đặc trưng bởi sự nhấn mạnh vào việc có mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Mối liên hệ này bắt đầu khi một người nhận được sự tha tội của Đấng Christ và tâm linh đuợc tái sinh. Những ai đuợc cho rằng có niềm tin này được gọi là nguời Tin lành (nguời theo phái Phúc âm).

Từ truyền bá Phúc âm có nguồn gốc từ các từ Hy Lạp euangelion, có nghĩa là "tin tốt lành" và euangelizomai, có nghĩa là "công bố tin tốt lành". Tin lành này là "Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta theo lời Kinh thánh, rằng Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh thánh, và Ngài đã hiện ra cho Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho muời hai Sứ đồ" (1 Cô-rinh-tô 15: 3b-5). Tin lành này, đó là phúc âm của Đấng Christ, và việc rao giảng về nó là truyền bá Phúc âm dựa vào những điều trên.

Nguồn gốc của truyền bá Phúc âm trở lại thời Cải cách Tin lành, trong thời gian mà Kinh thánh được đưa đến với đại chúng. Những lẽ thật của Kinh Thánh bị lãng quên trước đây đã được tìm ra lại và giảng dạy. Tuy nhiên, mãi đến những cuộc phục hưng lớn vào thế kỷ 18 và 19 ở Châu Âu và Châu Mỹ, truyền bá Phúc âm mới thật sự bắt đầu như một phong trào. Như đã xảy ra trong thời kỳ Cải cách, công việc truyền bá Phúc âm và việc tập chú vào mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ đã mang đến một sức sống mạnh mẽ trong việc làm sáng tỏ và áp dụng Lời Chúa đúng đắn. Điều này đã được thực hiện cho đến ngày nay, mặc dù thuật ngữ này đã bị sử dụng sai lệch và áp dụng sai.

Theo truyền thống, truyền bá Phúc âm đã được bảo thủ (thận trọng, dè dặt) về mặt thần học. Tuy nhiên, điều này đã trở nên ngày càng ít phân biệt rõ. Áp dụng hiện tại của thuật ngữ này không còn giới hạn đối với các Cơ Đốc nhân thực sự được tái sinh, hay những người được xem là những người bảo thủ hoặc những người theo trào lưu chính thống. Trong thực tế, một số chỉ đơn giản là đánh đồng truyền bá Phúc âm với chính đaọ Tin lành, chủ nghĩa tự do hay nói cách khác. Đáng buồn thay, truyền bá Phúc âm ngày nay (ít nhất trong nước Mỹ) phần lớn thường bị đánh đồng với quan điểm chính trị bảo thủ. Cho dù, thế giới quan của Cơ Đốc giáo truyền bá Phúc âm sẽ thường dẫn đến những quan điểm về chính trị bảo thủ, chính trị chắc chắn không phải là trọng tâm của truyền bá Phúc âm thực sự.

So, the definition of evangelicalism varies in the eyes of the world. The true heart of evangelicalism, though, is in proclaiming the gospel message in both word and deed. To an evangelical Christian, there is no higher calling than to live out and share this message and the truth of God's love.

Vì vậy, sự xác định của truyền bá Phúc âm làm thay đổi cái nhìn của thế giới. Tuy nhiên, trọng tâm thực sự của truyền bá Phúc âm là việc loan báo sứ điệp Phúc âm bằng cả lời nói và việc làm. Đối với một Cơ Đốc nhân theo phái Phúc âm, không có lời kêu gọi nào cao hơn là sống, chia sẻ sứ điệp và lẽ thật này về tình yêu của Đức Chúa Trời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Truyền bá Phúc âm là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries