settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Vương quốc Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng là gì?

Trả lời


Mặc dù một số người cho rằng Vương quốc Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên Đàng là đang ám chỉ đến những điều khác nhau, nhưng rõ ràng là cả hai cụm từ này đang nói đến cùng một điều. Cụm từ “vương quốc Đức Chúa Trời” xuất hiện 68 lần ở 10 sách khác nhau trong Tân Ước, trong khi đó cụm từ “vương quốc thiên đàng” xuất hiện chỉ có 32 lần, và chỉ ở trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ. Dựa vào việc chỉ có Ma-thi-ơ sử dụng cụm từ này và bản chất Do Thái của Phúc âm của ông, nên một số nhà diễn giải đã có kết luận rằng Ma-thi-ơ đang viết về vương quốc nghìn năm trong khi những tác giả khác trong Tân Ước đang ám chỉ đến vương quốc phổ quát. Tuy hiên, một sự nghiên cứu gần đây của việc sử dụng cụm từ này cho thấy rằng sự diễn giải như vậy là sai.

Ví dụ, khi nói với viên quan trẻ giàu có, Đấng Christ sử dụng cụm từ “vương quốc thiên đàng” và “vương quốc Đức Chúa Trời” để thay thế cho nhau. “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: ‘Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm’” (Ma-thi-ơ 19:23). Trong câu tiếp theo, Đấng Christ khẳng định, “Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời” (câu 24). Chúa Giê-xu không phân biệt giữa hai thuật ngữ nhưng dường như coi chúng là đồng nghĩa.

Mác và Lu-ca sử dụng cụm từ “vương quốc Đức Chúa Trời” ở chỗ mà Ma-thi-ơ sử dụng cụm từ “vương quốc thiên đàng” thường xuyên trong các lời giải thích song song của cùng câu chuyện ngụ ngôn. So sánh Ma-thi-ơ 11:11-12 với Lu-ca 7:28; Ma-thi-ơ 13:11 với Mác 4:11 và Lu-ca 8:10; Ma-thi-ơ 13:24 với Mác 4:26; Ma-thi-ơ 13:31 với Mác 4:30 và Lu-ca 13:18; Ma-thi-ơ 13:33 với Lu-ca 13:20; Ma-thi-ơ 18:3 với Mác 10:14 và Lu-ca 18:16; và Ma-thi-ơ 22:2 với Lu-ca 13:29. Trong từng ví dụ, Ma-thi-ơ sử dụng cụm từ “vương quốc thiên đàng” trong khi đó Mác và Lu-ca lại sử dụng cụm từ “vương quốc Đức Chúa Trời”. Rõ ràng rằng, hai cụm từ này đều ám chỉ đến cùng một điều.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự khác biệt giữa Vương quốc Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries