Pitanja o životnim odlukama


српски
Šta je smisao života?

Kako mogu da znam Božiju volju za moj život? Šta Biblija kaže o poznavanju Božije volje?

Šta Biblija kaže o hrišćanima koji se zadužuju?

Da li hrišćani treba da idu kod lekara?

Da li hrišćani treba da vežbaju? Šta Biblija kaže o zdravlju?

Šta Biblija kaže o suđenju / parnici?

Šta Biblija kaže o hrišćanima koji služe u vojsci?

Šta Biblja kaže o tome kako da nađemo svrhu života?

Zašto ljudi odbacuju Isusa kao Spasitelja?

Da li hrišćanin sme da igra video-igre?

Da li Bog očekuje od hrišćana da glasaju?

Šta Biblija govori o ženama koje su u radnom odnosu?

Šta Biblija govori o hrišćaninu koji je samac?

Kakav je hrišćanski stav o penziji?

Šta Biblija govori o hrišćanima koji se podvrgavaju plastičnoj/estetskoj hirurgiji?

Sme li hrišćanin da uzima antidepresive i druge lekove za duševna oboljenja?

Treba li hrišćanin da ulazi u posao sa nevernikom?

Da li hrišćanin treba da uzme osiguranje?

Sme li hrišćanin da posećuje psihologa ili psihijatra?

Da li je Isus bio vegetarijanac? Da li hrišćanin treba da bude vegetarijanac?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o životnim odlukama