settings icon
share icon
Pitanje

Kako bi hrišćanin trebalo da gleda na bogatstvo?

српски

Odgovor


Razmišljanje hrišćanina o bogatstvu treba da se zasniva na Bibliji. Mnogo puta u Starom zavetu, Bog je dao bogatstvo svom narodu. Solomonu je obećano bogatstvo i postao je najbogatiji među svim carevima na zemlji (1. Kraljeva 3:13; 2. Dnevnika 9:22); David je rekao u 1. Dnevnika 29:12: „Od tebe dolaze bogatstvo I slava, ti nad svima vladaš". Avram (Postanje 17-20), Jakov (Postanje 30-31), Josif (Postanje 41), kralj Josafat (2. Dnevnika 17:5) i mnoge druge je Bog blagoslovio bogatstvom. Međutim, Jevreji su bili izabrani narod sa zemaljskim obećanjima i nagradama. Data im je zemlja i sva njena bogatstva.

U Novom zavetu, postoji drugačiji standard. Crkvi nikada nije data zemlja ili obećanje o bogatstvu. Efescima 1:3 nam govori: „Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima". Hristos je govorio u Mateju 13:22 u vezi sa semenom Božije reči koje pada među trnje i „prevara bogatstva guši reč". Ovo je prvo pominjanje zemaljskog bogatstva u Novom zavetu. Jasno je da nije u pitanju pozitivna slika.

U Marku 10:23: „I pogledavši Isus naokolo reče svojim učenicima: kako će imućni ljudi teško ući u carstvo Božije!" Nije bilo nemoguće – jer Bogu je sve moguće — ali biće „teško." U Luki 16:23, Isus je govoro o „mamonu" (aramejska reč za „bogatstvo"): „Nijedan sluga ne može da služi dva gospodara; jer, ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će jednom biti privržen a drugoga prezirati. Ne možete da služite Bogu i mamonu". Opet, Isusove reči predstavljaju bogatstvo kao negativan uticaj na duhovnost i kao na nešto što može da nas udalji od Boga.

Bog govori o istinskim bogatstvima koje nam On danas donosi u Rimljaniama 2:4: „Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote, podnošenja i strpljivosti, i ne znaš da te Božija dobrota vodi pokajanju?" Ovo su bogatstva koja donose večni život. Ovo se ponavlja u Rimljanima 9:23: „Da bi istovremeno obznanio bogatstvo svoje slave na posudama milosti, koje je unapred pripravio za slavu; kao takve pozvao je i nas ne samo od Judeja nego i od mnogobožaca?"Takođe, Efescima 1:7:„ U njemu imamo otkup — njegovom krvlju, oproštaj prestupa — po bogatstvu njegove blagodati". Pominjući Boga koji pruža milost, Pavle slavi Boga u Rimljanima 11:33: „O dubino bogatstva i mudrosti, i znanja Božijeg! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putevi!" Naglasak u Novom zavetu je na Božija bogatstva u nama:„Da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima" (Efescima 1:18b). U stvari, Bog želi da se pohvali svoji bogatstvom u nama na nebu:„ I s njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu, da u budućim vekovima pokaže preveliko bogatstvo svoje blagodati — svojom dobrotom prema nama u Hristu Isusu" (Efescima 2:6-7).

Bogatstva koja Bog želi za nas: „Da vam dade po bogatstvu svoje slave da njegovim Duhom budete ojačani za unutrašnjeg čoveka" (Efescima 3:16). Najveći stih za novozavetne vernike u vezi sa bogatstvima nalazi se u Filipljanima 4:19: „A Bog moj ispuniće svaku vašu potrebu po svom bogatstvu u slavi — u Hristu Isusu". Pavle je napisao ovo, jer su Filipljani slali žrtvene darove da bi se pobrinuli za Pavlove potrebe.

Prva Timoteju 6:17 upozorava bogate: „Bogatima na ovom svetu nalaži da ne budu oholi i da se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje izobilno za užitak". Jakovljeva 5:1-3 daje dodatno upozorenje o nepravedno stečenom bogatstvu: „De sad, vi bogataši, zaplačite i jaučite za nedaće koje idu na vas. Istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine, zarđa vaše zlato i srebro, i rđa njihova biće svedočanstvo protiv vas, i proždreće vaša telesa kao oganj. Nakupiste blago u poslednje dane". Poslednji put bogatstva se spominju u Bibliji u Otkrivenju 18:17, kada se govori o uništenju Vavilona:„Jer u jedan čas opuste toliko bogatstvo!"

U zaključku, Izrael je dobio zemaljska obećanja i nagrade kao Božiji izabrani narod. Bog je dao mnogo ilustracija, tipova i istina kroz njih. Mnogi ljudi žele da imaju njihov blagoslov, ali ne i njihove kletve. Međutim, kako se otkrivenje odvijalo, Bog je otkrio da, kroz Isusa Hrista, postoji izvrsnija služba: „Ovako je pak dobio izvrsniju službu ukoliko je posrednik boljega saveza, koji je na višim obećanjima kao zakonom utvrđen" (Jevrejima 8:6).

Bog ne osuđuje one koji poseduju bogatstvo. Bogatstvo dolazi ljudima iz mnogo izvora, ali On daje ozbiljna upozorenja za one koji teže za bogastvima više nego što traže Boga i veruju im više nego Bogu. Njegova najveća želja za nas je da usresredimo srca na stvari koje su na nebu, a ne na zemlji. Ovo možda zvuči uzvišeno i nedostižno, ali Pavle je napisao: „Sve mogu u onome koji me snaži"(Filipljanima 4:13). Tajna je u poznavanju Hrista i u tome da dozvolimo Svetom Duhu da promeni naše umove i srca saobrazno Njemu (Rimljanima 12:1-2).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako bi hrišćanin trebalo da gleda na bogatstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries