settings icon
share icon
Pitanje

Šta je smisao života?

српски

Odgovor


Šta je smisao života? Kako mogu da nađem svrhu, ispunjenost i zadovoljstvo u životu? Da li imam potencijal da postignem u životu nešto što je od trajnog značaja? Mnogi ljudi se nikada nisu zaustavili da razmisle o smislu života. Mnogo godina kasnije, oni se osvrću iza sebe i pitaju se zašto su se njihovi odnosi raspali i zašto se osećaju toliko prazni iako su možda uspeli da postignu ono što su postavili sebi za cilj. Jednog igrača bejzbola koji se uspeo do samog vrha su upitali šta bi želeo da mu je neko rekao prvi put kada je počeo da igra bejzbol. On je odgovorio: „Želeo bih da mi je neko rekao da kada dostigneš vrh, tamo nema ničeg.“ Mnogi se ciljevi pokažu isprazni tek pošto se godine protraće u težnji da ih dostignemo.

U našem društvu, ljudi tragaju za mnogim ciljevima, misleći da će u njima naći smisao. Neka od ovih traganja uključuju: uspeh u poslu, bogatstvo, dobre odnose, seks, zabavu, dobra dela prema drugima, itd. Ljudi su svedoci da i ako su postigli svoje ciljeve da budu bogati, da imaju dobre odnose i zadovoljstvo, još uvek postoji duboka praznina u njima – osećanje praznine koje izgleda kao da ništa ne može da ispuni.

Pisac biblijske knjige, Knjiga Propovednika, izrazio je ovo osećanje rečima: „Taština nad taštinama,…., taština nad taštinama, sve je taština.“ Ovaj pisac je imao neizmerno bogatstvo, bio je najmudriji čovek svih vremena, imao je stotine žena, palata i vrtova da su mu zavidela sva kraljevstva, najbolju hranu i vino i najbolji vid zabave koji je postojao. I u jednom trenutku je rekao, da sve što je želeo, to je i imao. Ali ipak je zaključio da je „život pod suncem“ (život koji kao da je samo ono što možemo videti očima i iskusiti čulima) besmislen! Odakle takva praznina? Zato što nas je Bog stvorio za nešto što je više od onoga što možemo da doživimo ovde i sada. Solomon je rekao o Bogu: „I večnost metnuo im je u srce...“ U našim srcima mi smo svesni da "ovde i sada" nije sve.

U 1. Mojsijevoj, prvoj knjizi u Bibliji, nalazimo da je Bog stvorio ljude na svoju sliku (1. Mojsijeva 1,26). Ovo znači da ličimo na Boga više nego na bilo šta drugo (bilo koji oblik života). Pre nego što je čovečanstvo palo u greh i što je prokletstvo došlo na zemlju nalazimo sledeće: (1) Bog je stvorio čoveka kao društveno biće (1. Mojsijeva 2,18-25); (2) Bog je čoveku dao posao (1. Mojsijeva 2,15); (3) Bog je imao zajedništvo sa čovekom (1. Mojsijeva 3,8); i (4) Bog je čoveku dao vlast nad zemljom (1. Mojsijeva 1,26). U čemu je značaj ovih stvari? Verujem da je Bog nameravao da kroz svaku od njih život ljudi bude ispunjeniji, ali na sve njih (posebno na čovekovu zajednicu sa Bogom) negativno je uticao čovekov pad u greh i kao posledica toga prokletstvo zemlje (1. Mojsijeva 3).

U Otkrivenju, poslednjoj knjizi Biblije, na kraju mnogih događaja poslednjih vremena, Bog otkriva da će uništiti sadašnju zemlju i nebo, onakve kako ih mi znamo, i da će proglasiti večno stanje stvaranjem nove zemlje i novog neba. U to vreme, on će obnoviti punu zajednicu sa otkupljenim čovečanstvom. Neki će ljudi biti osuđeni kao nedostojni i biće bačeni u vatreno jezero (Otkrivenje 20,11-15). Time će i s prokletstvom greha biti svršeno; neće više biti greha, patnje, bolesti, smrti, bola, itd. (Otkrivenje 21,4). Vernici će biti naslednici svega, Bog će stanovati među njima, i oni će biti Njegovi sinovi (Otkrivenje 21,7). I tako ćemo zaokružiti čitav proces počev od toga da nas je Bog stvorio da imamo zajedništvo sa Njim; da je čovek zgrešio, prekidajući taj odnos; Bog onda obnavlja to zajedništvo u potpunosti u večnosti sa onima koje je On smatrao dostojnim. Sada, proći kroz život postižući sve i svašta samo da bi na kraju umrli i bili večno odvojeni od Boga, bilo bi više nego uzaludno! Ali Bog je učinio ne samo večno blaženstvo mogućim (Luka 23,43), već i da ovaj život bude zadovoljavajući i smisaon takođe. Sada, kako se ovo večno blaženstvo i „raj na zemlji“ mogu dobiti?

OBNOVLJENJE SMISLA ŽIVOTA KROZ ISUSA HRISTA

Kao što je napomenuto gore, pravi smisao sada i u večnosti osoba može naći kroz obnovljenje odnosa sa Bogom koji je bio izgubljen još u vreme kada su Adam i Eva pali u greh. Danas, taj odnos je jedino moguć kroz Njegovog Sina, Isusa Hrista (Delas 4,12; Jovan 14,6; Jovan 1,12). Večni život se dobija kada se osoba pokaje od svojih greha (kada više ne želi da bude u njemu već želi da je Hrist promeni i od nje načini novu osobu) i počne da se oslanja na Isusa Hrista kao svog Spasitelja (za više informacija o ovom važnom pitanju vidi „Šta je plan spasenja“).

Sada, pravi smisao života nije samo da shvatimo da je Isus Spasitelj (bez obzira koliko je to čudesno). Nego, pravi smisao u životu se nalazi kada osoba počne da sledi Hrista kao njegov učenik, kada počne da uči o Njemu, provodi vreme sa Njim u Njegovoj Reči, Bibliji, da komunicira sa Njim kroz molitvu i da hoda sa Njim u poslušnosti Njegovim zapovestima. Ako ste neko ko ne veruje (ili ste mlad vernik) verovatno sebi govorite: „To mi nimalo ne izgleda uzbudljivo ili zanimljivo!“ Ali molim te nastavi da čitaš dalje. Isus je izjavio sledeće:

„Dođite k meni svi koji ste umorni i oterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, i naći ćete odmor u svojim dušama. Jer je moj jaram blag i moje breme je lako.“ (Matej 11,28-30). „Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.“ (Jovan 10,10b). „Tada reče Isus svojim učenicima: ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče samoga sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život – izgubiće ga; a ko izgubi svoj život mene radi – naći će ga“ (Matej 16,24-25). „Teši se GOSPODOM i učiniće ti što ti srce želi“ (Psalam 37,4).

Ono što svi ovi stihovi govore je da mi imamo izbor. Možemo da nastavimo da upravljamo svojim životima (i kao posledicu imamo isprazne živote) ili možemo da izaberemo da tražimo Boga i Njegovu volju za naše živote celim srcem (što će kao posledicu imati pun život, ispunjene želje naših srca i nađeno zadovoljstvo i ispunjenje). Ovo je razlog što nas Bog voli i što želi najbolje za nas (ne i obavezno najlakši život ali najispunjeniji).

Na kraju, želim da podelim jednu analogiju koju sam pozajmio od svog prijatelja pastira. Ako si sportski navijač i odlučiš da odeš na profesionalnu utakmicu, možeš da platiš nekoliko dolara i dobiješ mesto na vrhu stadiona ili možeš da da platiš nekoliko stotina dolara i budeš lično blizu do akcije. Tako je i u hrišćanskom životu. Posmatrati Boga iz prve ruke nije za hrišćane koji samo idu u crkvu nedeljom. Oni nisu platili cenu. Posmatrati Boga iz prve ruke izbliza je za one Hristove učenike celog srca, koji su zaista prestali da traže isunjenje svojih želja u životu da bi bili u stanju da traže Božiju svrhu u životu. ONI su platili cenu (potpuna predaja Hristu i Njegovoj volji); oni žive život u svoj njegovoj punini; i oni mogu da se suoče sa samima sobom, svojim prijateljem i svojim Stvoriteljem bez žaljenja! Da li si ti platio cenu? Da li si voljan? Ako je tako, onda nikada više nećeš biti gladan za smislom ili svrhom života.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je smisao života?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries