settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćanin sme da igra video-igre?

српски

Odgovor


Poslednji delovi Biblije napisani su pre 2000 godina, pa ona ne govori direktno o ovoj temi. Ali njeni principi koji se odnose na najbolje iskorišćeno vreme vrede i danas. Kada nam Bog pokazuje da neka aktivnost kontroliše naše živote, treba da prestanemo s njom na neko vreme. Tako možemo da "postimo" od hrane, filmova, televizije, muzike, video-igara i svega što nam odvlači pažnju od služenja Bogu i njegovom narodu. Iako ove stvari same po sebi nisu loše, u jednom trenutku mogu da postanu idol koji će nas odvući od naše prve ljubavi (Kološanima 3:5; Otkrivenje 2:4). Sledi nekoliko principa o kojima treba razmisliti, bilo da se radi o video-igrama, televiziji, filmovima ili nečem drugom.

1. Da li će me video-igre izgraditi ili samo zabaviti? Da li će igranje video-igara izgraditi tvoju ljubav prema Bogu, znanje o njemu i službu drugima? „Sve je dozvoljeno, ali nije sve na korist; sve je dozvoljeno, ali sve ne naziđuje" (1. Korinćanima 10:23-24, Rimljanima 14:19). Kada nam Bog daje vreme za opuštanje, treba da nađemo aktivnosti koje će nas podignuti i u kojima ćemo uživati. Da li izabiremo dopuštene ili poželjne aktivnosti? Kada imamo izbor između dobrog, boljeg i najboljeg, treba da izaberemo najbolje (Galatima 5:13-17).

2. Da li je igranje video-igara poslušnost mojoj ili Božijoj volji? Božija volja za njegovu decu može da se sažme u njegovoj najvećoj zapovesti: „’Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom mišlju svojom’, i ’Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe’“ (Luka 10:27). Naša volja je zagađena grehom. Pošto smo spaseni od svojih sebičnih želja, treba da predamo svoju volju (Filipljanima 3:7-9). Božija volja preobražava našu volju (Psalam 143:10). S vremenom, njegove želje za nas postaju i naše najdublje želje.

Mnogi ljudi veruju da je Božija volja sinonim za dosadu i poniženje. Za njih je to slika monaha u osamljenom manastiru ili starog ozlojeđenog crkvenog domara. Ali, to nije baš tako. Najsrećniji ljudi, puni avanturističkog duha, upravo su oni koji slede Božiju volju. Čitajući biografije heroja kao što su Hadson Tejlor, Ejmi Karmikael, Kori Ten Bum i Džordž Miler shvatićete da je to istina. Ovi sveti ljudi su se suočavali sa problemima koje im je pravio ovaj svet, đavo i njihovo telo. Nisu imali mnogo materijalnih dobara, ali je Bog kroz njih učinio silna dela. Njegova volja se samo na prvi pogled čini nemogućom i suviše svetom, ali Bog daje snagu da je ispunimo i uživamo u njoj. “Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj” (Psalam 40:8a; vidi Jevrejima 13:21).

3. Da li video-igra proslavlja Boga? Neke video-igre glorifikuju nasilje, razvrat i glupe odluke (npr. ispao sam iz trke, pa ću da slupam auto). Aktivnosti hrišćana treba da proslave Boga (1. Korinćanima 10:31) i da nam pomognu da uzrastemo u poznanju Hrista i njegove milosti.

4. Da li će me video-igre osposobiti za činjenje dobrih dela? „Mi smo, naime, njegovo delo, u Hristu Isusu stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio - da u njima živimo" (Efescima 2.10; vidi i Titu 2:10-14 i 1. Petrova 2:13). Lenjost i sebičnost prete cilju koju Bog ima za nas, a to je da činimo dobra dela drugima (1. Korinćanima 15:58; vidi i Galatima 6:9-10).

5. Da li se u igranju video-igara pokazuje samokontrola? Mnogo ljudi je reklo da video-igre mogu da postanu zavisnost ili čak opsesija. U hrišćanskom životu nema mesta takvim stvarima. Apostol Pavle upoređuje hrišćanski život sa trkačem koji disciplinuje svoje telo kako bi osvojio nagradu. Hrišćani imaju bolju motivaciju da kontrolišu sebe, a to je večna nagrada na nebu (1. Korinćanima 9:25-27).

6. Da li će video-igre opravdati utrošeno vreme? Jednog dana položićeš račun kako si koristio vreme. Sati provedeni u samo jednoj igri teško mogu da se nazovu dobro iskorišćenim vremenom. „Pazite, dakle, brižljivo kako živite, - ne kao nemudri, nego kao mudri, iskorišćavajući vreme, jer su dani zli. Zato ne budite nerazumni, nego razumejte šta je volja Gospodnja“ (Efescima 5:15-17). „Da preostalo vreme života u telu ne proživite više po ljudskim požudama nego po Božijoj volji“ (1. Petrova 4:2; vidi i Kološanima 4:5, Jakov 4:14 i 1. Petrova 1:14-22).

7. Da li prolazi test Filipljanima 4:8? “Uostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite" (Filipljanima 4:8). Kada igraš video-igre, da li si usredsređen na duhovne ili svetovne stvari?

8. Da li se igranje video-igara uklapa u svrhu mog života? Apostol Pavle je napisao da će u poslednje dane ljudi biti takvi „koji više vole slasti nego Boga“ (2. Timoteju 3:4). Zapadna kultura se uklapa u ovu sliku. Mi volimo da se igramo. Nehrišćani postaju zavisni od filmova, sporta i muzike jer nemaju većeg cilja nego da uživaju u životu dok ne umru. Ali ovakva zabava ne može zaista da zadovolji čoveka (Propovednik 2:1). Kada i hrišćani postanu zavisni od istih stvari, da li možemo da kažemo da pokazujemo novi život „usred pokvarenog i naopakog roda, među kojima svetlite kao zvezde u svetu" (Filipljanima 2:15)? Ili samo dokazujemo da se ne razlikujemo mnogo od ostalih i da Hrist nije učinio naše živote bitno drugačijim.

Apostol Pavle je smatrao poznavanje, poslušnost i ljubav prema Bogu svojim prioritetom. “Ja u stvari i sada sve smatram za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga, zbog koga sve izgubih i sve smatram za smeće, da bih Hrista dobio […] da poznam njega i silu njegovoga vaskrsenja, i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti” (Filipljanima 3:7-10). Da li će igranje video-igara pokazati moju ljubav prema Bogu, ili prema stvarima ovog sveta? (1. Jovanova 2:15-17)

9. Da li će igranje video-igara pomoći da budem usredsređen na večnost? Hrišćani koji su verni na zemlji imaju nadu da će biti nagrađeni u nebu (vidi Matej 6:19-21 i 1. Korinćanima 3:11-16). Budemo li usredsređeni na večnost umesto na prolazna zemaljska zadovoljstva, sve što imamo podredićemo službi Bogu, uključujući i vreme (Kološanima 3:1-2; 23-24). Ako nam imovina ili aktivnosti oduzmu večnu nagradu, u čemu je onda njihova vrednost (Luka 12:33-37)? Hrišćani obično pokušavaju da služe i Bogu i svojim željama. Ali Isus je jasno rekao: „Niko ne može služiti dvojici gospodara“ (Matej 6:24). Bog nam pruža zadovoljstvo i u radu i u odmoru (Propovednik 5:19; Matej 11:28-29; Kološanima 3:23-24). Moramo da pronađemo ravnotežu između rada i rekreacije. Kada odvojimo vreme za odmor kao što je to činio Isus (Marko 6:31), trebalo bi da se opredelimo za aktivnost koja će nas izgrađivati.

Ne postavlja se pitanje da li mogu da igram video-igre, već da li su one najbolji izbor. Da li će me to izgraditi, pokazati ljubav prema mom bližnjem i proslaviti Boga? Treba da tražimo aktivnosti koje su dobre, a ne one koje su dopuštene. Sledi Boga svim srcem kud god te vodi. Pripremaj se za večnost. Kada se budemo susreli sa Isusom, svaka žrtva koju smo podneli izgledaće beznačajno.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćanin sme da igra video-igre?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries