settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani treba da idu u noćne klubove? Da li je odlaženje u klubove greh?

српски

Odgovor


Otvoreno govoreći, noćni klubovi su deo sveta koji kontroliše Satana. Osmišljeni su da bi se osoba prepustila grešnim željama. Noćni klubovi postoje radi dve stvari: ispijanje alkohola i sretanje osoba suprotnog pola, imajući na um seksualnu aktivnost. Da, postoji muzika i ples, ali uglavnom neoženjene i neudate osobe idu u klubove da bi pili i sreli nekoga. Noćni klubovi su od ovog sveta i, iako hrišćani treba da budu u svetu, ali ne i da pripadaju svetu. Pripadati svetu znači biti zainteresovan i želeti one stvari koje su privlačne grešnoj prirodi.

Obraćajući se hrišćanima, Pavle govori o delima ovog sveta u Efescima 4:17-24: „Ovo, dakle, govorim i svedočim u Gospodu da ne živite više kao što žive mnogobošci u ništavnosti svoga uma. Njihova misao je pomračena, daleko su od božanskog života — zbog neznanja koje je u njima, zbog okorelosti njihova srca. Izgubivši moralno osećanje oni su sami sebe predali raspojasanosti — da čine svaku nečistotu u lakomosti. A vi niste tako upoznali Hrista, ako ste čuli za njega i ako ste u njemu poučeni onako kako je istina u Isusu; u odnosu na svoj raniji način života vi treba da skinete sa sebe staroga čoveka koji propada zbog varljivih požuda, pa da se obnavljate duhom svoga uma, i da obučete novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u istinitoj pravednosti i svetosti." Ovde, Pavle opisuje one koji isključuju Boga i predaju se senzualnosti da bi praktikovali svakojaku nečistotu i pohlepu.

Očigledno, Bog ne želi da se mi damo grehu tako lako i voljno. Obratite pažnju na ono šta Bog govori:„Skinite sa sebe staroga čovkea, koji propada zbog varljivih požuda". Bog kaže da, kada se predamo sopstvenoj grešnoj prirodi, naše želje nas zavaravaju. Satana je vešt falsifikator. Drugim rečima, Satana predstavlja nešto što , na površini, izgleda privlačno. Draž odlaženja u noćne klubove je da prestavlja uživanje, zabavu i da je uzbudljivo. Ono što ne vidimo su posledice, jer Satana, u prvom planu, u našim imovima drži senzualnu privlačnost. Seks, alkohol i droge – sve što se može naći u većini noćnih klubova – su veoma destruktivni i fizički i duhovno. Bog je namenio seks za mesto u kome se može najviše uživati – u braku, gde nema virusa HIV-a, krivice, usamljenosti – i oni koji ne veruju Bogu po ovom pitanju nanose sebi štetu.

Bog želi da budemo pravedni i sveti, jer nas je stvorio da budemo takvi. Dobrobit života koji nam je Bog namenio nadmašuje sitna, kratkotrajna uzbuđenja koja ovaj svet nudi. Mnogi koji su nekada provodili vreme u noćnim klubovima kažu istu stvar- nema radosti, nema ispunjenosti; postoji samo praznina. Samo Bog može da ispuni naše potrebe i da nam da radost i sreću za kojom mi svi tragamo. Provođenje vreme u klubovima nudi samo jeftinu imitaciju. Ne postoji trajna radost u noćnim klubovima, samo iskušenje za greh.

Takva mesta nisu za hrišćane. Pored očiglednih iskušenja, postavlja se i pitanje našeg hrišćanskog svedočanstva u svetu. Kada nevernici vide hrišćanina koji ispoveda veru u grešnom načinu života, Hristos je oštećen i ponižen. Treba da pustimo da naše svetlo sija pred ljudima, tako da mogu da vide naša dobra dela i proslave našeg Oca koji je na nebu (Matej 5:16). Teško je videti kako svetlo našeg novog života u Hristu može da sija u noćnom klubu. Čak i ako hrišćanin ne učestvuje u grešnim aktivnostima, svedočanstvo koje on ili ona predstavlja svetu koji posmatra samim svojim prisustvom je destruktivno i treba da se izbegava.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćani treba da idu u noćne klubove? Da li je odlaženje u klubove greh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries