settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da znam da su želje mog srca od Boga?

српски

Odgovor


Isus, umesto nas, odgovara na ovo pitanje: „Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva, hule" (Matej 15:19). I onda: „I reče: što izlazi iz čoveka, ono čini čoveka nečistim. Jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli, blud, krađe, ubijstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim" (Marko 7:20-23).

U ovim odlomcima, Isus otkriva izvor naših želja: naše telesne želje dolaze iz našeg najdubljeg bića. Greh ne dolazi samo kao rezultat spoljašnjih sila. Rođen je u skrivenim šupljinama naših misli i namera, od tajnih želja koje samo um i srce mogu da izmisle. Stvar je u tome, da u našem palom stanju, želje našeg srca ne dolaze od Boga. Jeremija dalje potvrđuje prirodu ljudskog srca: „Srce je iznad svega prevrtljivo i opako, ko ga može poznati" (Jeremija 17:9).

Dugo vremena postoji gledište da su svi ljudi,suštinski, dobri i pristojni i da su životne okolnosti, kao što su siromaštvo ili loš odgoj ono što nas pretvara u ubice i lopove. Ali, Biblija podučava da svi ljudi imaju zajedničku slabost – greh. Apostol Pavle to naziva našom grešnom prirodom. „Znam, naime, da u meni, to jest, u mome telu, dobro ne obitava; jer hteti — toga ima u meni, ali činiti dobro — toga nema. Jer ne činim dobro koje želim, nego zlo, koje ne želim, to činim. A kad činim ono što ne želim, to već ne činim više ja, nego greh koji u meni obitava" ( Rimljanima 7:18-20). Naša zla srca nas vode u greh.

Štaviše, srce je toliko iskvareno i prevarno da su naši motivi nejasni,čak i nama samima. Kao grešna stvorenja, mi smišljamo i stvaramo zle stvari u aroganciji ili samodovoljnosti naših srca (Izreke 16:30; Psalam 35:20; Mihej 2:1; Rimljanima 1:30). Istina je da jedino Bog može da ispita naše najdublje motive i unutrašnje želje i jedino zahvaljujući Njegovoj sili možemo da se nadamo da će se raspetljati neizvesnost i izopačenost koja se nalazi u našim srcima. Jedino On pretražuje sve i intimno nas poznaje (Jevrejima 4:11-13).

Na sreću, Bog nas ne napušta u našim borbama sa štetnim željama ili grešnim tendencijama. Umesto toga, On obezbeđuje blagodat i snagu koja nam je potrebna da se odupremo i prevladamo greh, kada nas sačeka na vratima na naših srca. Psalmista nam govori: „Teši se Gospodom i daće ti šta ti srce želi. Predaj Gospodu sudbinu svoju i uzdaj se u Njega i On će uraditi, učiniće da se pravda tvoja zasvetli kao zora, pravo tvoje kao podnevno sunce" (Psalam 37:4-6).

Bog,doslovno, može da usadi sopstvene želje u ljudsko srce, srce,koje je, bez Njega, beskrajno zlo i prevarno. On menja zlo dobrim i upućuje naša srca ka Njemu, uklanjajući naše želje i zamenjujući ih sa Njegovim. Ovo se jedino dešava kada Mu dolazimo u pokajanju i prihvatamo dar spasenja u Gospodu Isusu Hristu. U tom momentu, On uklanja naša kamena srca i zamenjuje ih mekanim srcima (Jezekilj 11:19). On to postiže natprirodnim usađivanjem Njegovog Duha u naša srca. Tada, naše želje postaju Njegove želje, naša volja teži da čini Njegovu, a naša pobuna pretvara se u radosnu poslušnost.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da znam da su želje mog srca od Boga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries