Kako mogu da verujem Bogu kada se suočavam sa nezaposlenošću, prinudnom naplatom ili bankrotstvom?


Pitanje: Kako mogu da verujem Bogu kada se suočavam sa nezaposlenošću, prinudnom naplatom ili bankrotstvom?

Odgovor:
Gubitak zaposlenja i/ili prihoda je jedan od najstresnijih događaja u životu, posebno za one koji podržavaju porodicu. Oduzimanje porodičnog doma ili objavljivanje bankrotstva zbog nezaposlenosti dodatno pojačava strah, neizvesnost i emotivni nemir. Kod hrišćanina ili hrišćanke koji se suočava sa nezaposlenošću, prinudnom naplatom ili bankrotstvom, mogu se javiti dodatne sumnje u vezi sa Božijom dobrotom i Njegovim obećanjima da će se brinuti za svoju decu. Kako hrišćanin treba da postupi prilikom takvih katastrofičnih životnih događaja? Koji biblijski principi mogu da se primene kada je u pitanju gubitak doma ili posla ili doprinosa (zdravstveno/životno osiguranje, penzija)?

Prvo, važno je razumeti da je Bog osmislio rad za čovečanstvo. Rad je opisan u Bibliji kao koristan, jer obezbeđuje za naše potrebe (Izreke 14:23; Knjiga Propovednika 2:24; 3:13; 5:18-19) i daje nam sredstva da podelimo sa drugima u potrebi (Efescima 4:28). Pavle podseća vernike u Solunu da svako ko nije voljan da radi, ne treba da jede (2. Solunjanima 3:10) i da je on sam radio u šatoru da ne bi bio nikome teret (Dela 18:3; 2. Korinćanima 11:9). Zato, gubitak zaposlenja ne treba da bude izgovor za lenjost i treba da se posveti puna pažnja da se nađe drugo zaposlenje što je moguće brže (Izreke 6:9-11).

Istovremeno, možda neće biti moguće da se pronađe zaposlenje, koje je po plati i statusu istovetno onom koje je izgubljeno. U tim slučajevima, hrišćanin ne treba da dozvoli ponosu da ga spreči da prihvata poslove u drugim oblastima, čak i ako to znači niži status ili manju platu, bar trenutno. Treba, takođe, da budemo voljni da prihvatimo pomoć od drugih vernika i naše crkve, možda, u zamenu za rad koji treba da se uradi u domaćinstvima, dvorištima i zgradi crkve. Pružanje i prihvatanje pomoći u tim vremenima je blagoslov onima koji daju i onima koji primaju i prikazuje „zakon Hristov", a to je ljubav jednog prema drugom (Galatima 6:2; Jovan 13:34).

Slično tome, čak i gubitak porodičnog doma zbog prinudne naplate ili bankrotstva može da bude vreme blagoslova za porodicu, vreme kada roditelji i deca „zbiju redove" i postanu svesniji svoje ljubavi i bitnih stvari u životu- vera, porodica i zajednica – a manje usredsređeni na materijalne stvari koje nemaju nikakvu večnu vrednost i mogu da nestanu u trenutku. Takođe, Bog može da upotrebi ove okolnosti da nas podseti na istinu koju je Isus govorio u Mateju 6:19-20 i da ponovo usredsredimo svoja srca na nebesko bogatstvo.

Iznad svega, obnavljanje naše vere i poverenja u Božija obećanja su najbitiniji u periodu finansijskih poteškoća. Ponovo se podsećati odlomaka koji govore o Božijoj vernosti prema Njegovoj deci osnažiće i ohrabriće nas u trenucima kada budućnost izgleda sivo. Prva Korinćanima 10:13 nas podseća da je Bog veran i neće nas kušati preko mere onog što možemo da podnesemo i obezbediće izlaz iz iskušenja. Ovaj „izlaz" možda može da znači da će nam se, odmah, otvoriti vrata novog i boljeg posla. Takođe, može da znači duži period nezaposlenosti tokom kojeg se pokazala Božija vernost u obezbeđivanju hleba nasušnog. Može da znači novi dom ili može da znači život u skučenim okolnostima sa rođacima na određeno vreme. U svakom slučaju, izlaz je, u stvari, „put kroz" iskušenje u kome učimo o tome kako se Bog verno brine dok hoda sa nama kroz ceo taj težak period. Kada bude završeno vreme testiranja, naša vera biće ojačana i bićemo u stanju da osnažimo druge putem našeg jakog svedočanstva o Božijoj vernosti.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Kako mogu da verujem Bogu kada se suočavam sa nezaposlenošću, prinudnom naplatom ili bankrotstvom?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga