Vprašanja o cerkvi


Kaj je cerkev?

Kaj je namen cerkve?

Kakšen je pomen krščanskega krsta?

Zakaj je Gospodova večerja pomembna?

Zakaj je pomembno hoditi v cerkev?

Zakaj naj bi verjel v organizirano religijo?

Kateri dan je sobotni dan [sabat], sobota ali nedelja? Ali morajo kristjani upoštevati sobotni dan?

Bi naj ženske službovale v duhovniškem poklicu kot duhovnice/pridigarke?

Kaj je svetopisemsko ločevanje?

Kaj pravi Sveto pismo o discipliniranju v cerkvi?

Kaj pravi Sveto pismo o vodenju cerkve?

Kaj pravi Sveto pismo o rasti cerkve?

Zakaj obstaja toliko krščanskih denominacij?

Zakaj obstaja toliko različnih krščanskih razlag?

Zakaj je toliko evangelijskih krščanskih voditeljev vključenih v škandale?

Kakšna je zgodovina krščanstva?

Kaj pomeni besedna zveza »mož ene žene« v Prvem pismu Timoteju 3,2? Ali lahko ločenec služi kot pastor, starešina ali diakon?

Kakšen je pravilen način krsta?

Ali Bog zahteva od kristjanov, da upoštevajo sobotni dan (sabat)?

Kakšna je razlika med univerzalno in lokalno cerkvijo?


Povratek na slovensko domačo stran
Vprašanja o cerkvi