settings icon
share icon
Vprašanje

Ali naj bi v cerkvi uporabljali glasbila?

Odgovor


Pri nobenem izmed opisov bogoslužnih srečanj v Novi zavezi ni izrecne omembe glasbil. Danes v večini cerkva uporabljajo najrazličnejša glasbila, v nekaterih cerkvah pa nobenih glasbil. Glede na to, da v Novi zavezi ni zgledov za uporabo glasbil v cerkvi, posamezniki menijo, da naj bi kristjani v cerkvi ne uporabljali glasbil, ampak bi morali peti brez glasbene spremljave.

Cerkev je novozavezni pojem. A vseeno si oglejmo, kakšen odnos je imelo do uporabe glasbil pri slavljenju Božje ljudstvo v Stari zavezi. V starozaveznih časih so pri čaščenju vsekakor uporabljali glasbila. V nekaterih odlomkih je bilo to celo zapovedano: »Dvignite pesem, dajte boben, milo doneče citre skupaj s harfo.« (Psalm 81,3; prim. 98,5; 150,4) Pri več psalmih je bilo predvideno, naj slavilci igrajo »na godala« (npr. Psalm 4,1; 55,1; 67,1; 76,1), enako velja za Habakukovo pesem (Habakuk 3,19). Glasbena spremljava je bila običajna sestavina slavljenja. David je poglavarjem levitov ukazal, naj »postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami« (1 Kroniška 15,16). Štiri tisoč levitov je bilo celo določenih posebej za igranje (prav tam, 23,5).

Kristjani, ki pravijo, da v cerkvi ne bi smeli igrati na glasbila, se sicer zavedajo starozavezne uporabe glasbil, a upravičeno menijo, da starozavezni primeri niso zgled za novozavezne prakse. Trdijo, da so pod novo zavezo »glasbila« kristjanov njihovi glasovi. Kakor je po starozaveznem templju nastopil živi tempelj Svetega Duha – človekovo telo (1 Korinčanom 6,19), tako je po starih, »mehanskih« orodjih tempeljske glasbe nastopil živi, z Duhom napolnjeni instrument človeškega glasu.

Ali so torej cerkve, v katerih uporabljajo glasbila, v nasprotju z Božjo voljo? Najprej se spomnimo nekaterih pomembnih načel, ki jih je treba upoštevati pri takih vprašanjih. Prvič, naša glavna usmeritev za delovanje cerkve mora biti izključno Sveto pismo – ne cerkvena tradicija, ne spisi cerkvenih očetov, ne sodobna kultura.

Drugič, če v Svetem pismu glede česa ni konkretnih napotkov, moramo ravnati milostno in strpno. Drži, da v Novi zavezi nikjer ne beremo o konkretnem primeru slavljenja z glasbili; a po enaki logiki drži, da v njej tudi nikjer ni ugovora proti uporabi glasbil v cerkvi. Samoumevno je, da oblikujemo pravila o zadevah, glede katerih v Svetem pismu ni napotkov; vendar moramo biti zelo previdni, preden zahtevamo kaj, česar Sveto pismo ne zahteva, ali prepovemo kaj, česar Pismo ne prepoveduje.

Tretjič, dejstvo, da v Novi zavezi ni primera uporabe glasbil v cerkvi, ni isto kot zapoved, da v cerkvi ne sme biti glasbil. Znano je, da so lahko argumenti na podlagi neizrečenega slabi. Trditi, da Nova zaveza ne zapoveduje uporabe glasbil pri slavljenju, ni isto kot trditi, da je uporaba glasbil napačna. Nova zaveza cerkvi tudi ne zapoveduje, naj se med obiskovalce pošilja pušica za darove ali naj se vgrajujejo vitražna okna – a bi malokdo rekel, da je to dvoje izrecno »napačno«. Če v svetopisemskem besedilu za kako prakso ni izrecnega napotka, to ne pomeni, da je ta praksa kar prepovedana.

Skratka: Sveto pismo uporabe glasbil v cerkvi niti ne prepoveduje niti ne zapoveduje. Posamezna cerkev se lahko svobodno odloči, ali bo uporabljala glasbila ali ne. Karkoli cerkev glede uporabe glasbil odloči, morajo druge cerkve spoštovati kot način slavljenja v tej cerkvi. Z glasbili ali brez, vsi moramo vse početi v Božjo slavo (1 Korinčanom 10,31).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Ali naj bi v cerkvi uporabljali glasbila?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries