settings icon
share icon
Vprašanje

Ali Bog zahteva od kristjanov, da upoštevajo sobotni dan (sabat)?

Odgovor


V Pismu Kološanom 2,16–17 apostol Pavel pravi: »Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot. Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo.« Podobno pravi Pismo Rimljanom 14,5: »Nekdo razločuje med dnevom in dnevom, drugemu pa so vsi dnevi enaki; vsak naj doseže polno prepričanje v svojem umu.« Ta odlomka jasno povesta, da je za kristjane upoštevanje sobotnega dne (sabata) stvar duhovne svobode, ne zapoved od Boga. Upoštevanje sobotnega dne je stvar, za katero nam Božja beseda naroča, naj ne obsojamo drug drugega. Upoštevanje sobotnega dne je stvar, za katero mora biti vsak kristjan polno prepričan v svojem umu.

V zgodnjih poglavjih Apostolskih del so bili prvi kristjani pretežno Judje. Ko so pogani začeli dobivati brezplačen dar odrešitve samo po milosti, po veri samo v Jezusa Kristusa, so imeli judovski kristjani dilemo. Katere vidike Mojzesove postave in judovskega izročila naj bi izpolnjevali poganski kristjani? Apostoli so se srečali in se pogovarjali o tem v Jeruzalemu (Apostolska dela 15). Odločitev je bila taka: »Zato jaz mislim, da ne smemo delati težav tistim poganom, ki se spreobračajo k Bogu. Rajši jim naročimo, naj se ne omadežujejo s tem, kar je darovano malikom, naj se vzdržijo nečistovanja ter mesa zadavljenih živali in krvi« (Apostolska dela 15,19–20). Upoštevanje sobotnega dne ni bila ena od zapovedi, za katero bi se apostolom zdelo potrebno, da jo vsilijo poganskim vernikom. Nepredstavljivo je, da apostoli ne bi vključili upoštevanja sobotnega dne, če bi bila Božja zapoved za kristjane, naj upoštevajo sobotni dan.

Pogosta zmota v razpravi o upoštevanju sobotnega dne je koncept, da je bil sobotni dan dan čaščenja. Skupine, kot so adventisti, menijo, da Bog zahteva, da morajo biti bogoslužja ob sobotah, na sobotni dan. To ni bila zapoved o sobotnem dnevu. Zapoved o sobotnem dnevu je bila, naj ne delajo na sobotni dan (Druga Mojzesova knjiga 20,8–11). Nikjer v Svetem pismu sobotni dan ni zapovedan kot dan čaščenja. Da, Judje v Stari zavezi, Novi zavezi in sodobnih časih uporabljajo soboto za dan čaščenja, ampak to ni bistvo zapovedi o sobotnem dnevu. V Apostolskih delih pa je tako, da kadarkoli je napisano, da je bilo srečanje na sobotni dan, je bilo to srečanje Judov, ne kristjanov.

Kdaj so se srečevali zgodnji kristjani? Odlomek Apostolska dela 2,46–47 nam da odgovor: »Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.« Ko se je Cerkev razširila izven Jeruzalema in so se navade normalizirale, so se kristjani redno srečevali prvi dan tedna (naša nedelja), ne na sobotni dan (naša sobota) (Apostolska dela 20,7; Prvo pismo Korinčanom 16,2). V čast Kristusovega vstajenja na nedeljo so zgodnji kristjani upoštevali nedeljo – ne kot »krščanski sobotni dan« –, ampak kot dan, na katerega so se srečali, da bi še posebej častili Jezusa Kristusa.

Ali je kaj narobe, če častimo v soboto, na judovski sobotni dan? Nikakor ne! Boga bi morali častiti vsak dan, ne samo v soboto ali nedeljo! Mnoge cerkve danes imajo tako sobotna kot nedeljska bogoslužja. Obstaja svoboda v Kristusu (Pismo Rimljanom 8,21; Drugo pismo Korinčanom 3,17; Pismo Galačanom 5,1). Ali bi moral kristjan upoštevati sobotni dan, torej da ne bi smel delati ob sobotah? Če se kristjan počuti vodenega, da to stori, da (Pismo Rimljanom 14,5). Vendar tisti, ki se odločijo za upoštevanje sobotnega dne, ne bi smeli obsojati tistih, ki sobotnega dne ne upoštevajo (Pismo Kološanom 2,16). Poleg tega se morajo tisti, ki ne upoštevajo sobotnega dne, izogibati temu, da bi bili kamen spotike (Prvo pismo Korinčanom 8,9) tistim, ki upoštevajo sobotni dan. Pismo Galačanom 5,13–15 povzame celotno zadevo: »Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služíte drug drugemu po ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate.«

English


Povratek na slovensko domačo stran

Ali Bog zahteva od kristjanov, da upoštevajo sobotni dan (sabat)?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries