settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je skala v Evangeliju po Mateju 16,18?

Odgovor


Nekateri kristjani in biblicisti burno razpravljajo o tem, ali je »skala«, na kateri bo Kristus zgradil svojo Cerkev, Peter, ali pa je to morda Petrovo priznanje, da je Jezus »Mesija, Sin živega Boga« (Matej 16,16). Iskreno rečeno, ne moremo biti stoodstotno prepričani, katero stališče je pravo. Slovnična struktura povedi dopušča oboje. Po prvi interpretaciji je Jezus izjavil, da bo Peter tista skala, na kateri bo Jezus sezidal svojo Cerkev. Kaže, da je Jezus izrekel besedno igro: »Ti si Peter (Pétros ‘kamen, skala’) in na tej skali (pétra) bom sezidal svojo Cerkev.« Petrovo ime pomeni ‘skala’, Jezus pa bo svojo Cerkev postavil na skali, zato je videti, da Kristus tu povezuje Petra in skalo. Bog je Petra pri ustanavljanju cerkve obilno uporabil. Peter je bil tisti, ki je na binkošti prvi oznanil evangelij (Apostolska dela 2,14–47). Bil je tudi prvi, ki je evangelij ponesel k poganom (prav tam, 10,1–48). V nekem smislu je bil Peter temeljni kamen oz. skala Cerkve.

Po drugi, razširjeni interpretaciji Jezus s »skalo« ni mislil Petra, ampak Petrovo izpoved vere v v. 16: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Jezus Petra in drugih učencev ni nikoli v celoti poučil o svoji identiteti. Tu je prepoznal, da je Bog Petru suvereno odprl oči in mu razkril, kdo je Jezus v resnici. Petru je priznanje Jezusa za Mesija privrelo iz srca; to je bil pristen izraz njegove osebne vere v Jezusa. In ravno ta osebna vera v Kristusa je značilnost pravega kristjana. Tisti, ki verujejo v Kristusa, kot je veroval Peter, so cerkev. Peter to povzame v svojem prvem pismu kristjanom, ki so bili razseljeni po antičnem svetu: »K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.« (1 Peter 2,4–5)

V tem trenutku Jezus izjavi, da je Bog Petru razodel resnico. Beseda pétros pomeni ‘kamen’ (Janez 1,42). Jezus je izrekel besedno igro z besedo petra (»na tej skali«), ki pomeni temeljno skalo; to besedo je uporabil tudi v Evangeliju po Mateju 7,24–25 pri omembi skale, na kakršni moder človek zgradi hišo. Sam Peter v svojem prvem pismu uporabi enako prispodobo: cerkev je sezidana iz številnih živih kamnov (1 Peter 2,5), ki kakor Peter izpovedujejo, da je Jezus Kristus, Sin živega Boga – in te izpovedi vere so temelj cerkve.

Poleg tega Nova zaveza nedvoumno pravi, da je Kristus oboje, temelj (Apostolska dela 4,11–12; 1 Korinčanom 3,11) in tudi glava (Efežanom 5,23) cerkve. Napačno je domnevati, da Jezus tu eno ali drugo vlogo podeljuje Petru. V nekem smislu so apostoli res imeli ključno vlogo pri izgradnji cerkve (Efežanom 2,20), a glavna vloga pripada le Kristusu in ni bila dodeljena Petru. Najbolje je torej te Jezusove besede interpretirati kot preprosto besedno igro: resnica, ki je kakor skala, je prišla iz ust nekoga, ki se imenuje Kamen. In Kristus sam je imenovan »vogalni kamen« (1 Peter 2,6–7). Vogalni kamen je bil pri zgradbi tisti element, na katerega je bila zgradba vpeta. Če je Kristus rekel o sebi, da je vogalni kamen, le kako bi bil lahko torej Peter tisti, na katerem je bila zgrajena cerkev? Bolj verjetno je, da so kristjani, med njimi Peter, kamni, ki sestavljajo cerkev, vpeto na vogalni kamen, in »kdor veruje vanj, ne bo osramočen« (v. 6b).

Rimskokatoliška cerkev uporablja argument o tem, da je Peter tista skala, o kateri je govoril Jezus, kot dokaz, da je to edina prava cerkev. Videli smo, da interpretacija o Petru skali ni edina ustrezna interpretacija te vrstice. Tudi če je v Evangeliju po Mateju 16,18 tista skala res Peter, to Katoliški cerkvi ne daje nobene posebne avtoritete. V Svetem pismu ni dokumentirano, da bi bil Peter kdaj v Rimu. Nikjer ni opisano, da bi bil Peter pomembnejši od drugih apostolov. Nova zaveza Petra ne opisuje kot »voditeljske avtoritete« prve krščanske Cerkve. Peter ni bil prvi papež niti ni bil začetnik Rimskokatoliške cerkve. Katoliška cerkev ne izhaja iz naukov Petra ali katerega izmed drugih apostolov. Če bi bil Peter res ustanovitelj Rimskokatoliške cerkve, bi bila ta povsem v skladu s Petrovim naukom (Apostolska dela 2; 1 Peter; 2 Peter).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je skala v Evangeliju po Mateju 16,18?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries