settings icon
share icon
Vprašanje

Bi naj ženske službovale v duhovniškem poklicu kot duhovnice/pridigarke?

Odgovor


Ni bolj debatne teme, kot je tema ali naj ženske službujejo kot duhovnice oz.pridigarke, ali ne. Zelo pomembno je, da tega ne jemljemo kot moški proti ženskam. Obstajajo ženske, ki verjamejo, da ženske niso primerne za službo duhovnice, pridigarke in da Sveto pismo to omejuje. Obstajajo pa moški, ki verjamejo, da so ženske primerne za službo duhovnice in da ni omejitev za ženske v duhovništvu. To ni vprašanje šovinizma ali diskriminacije. To je vprašanje Svetopisemske interpretacije.

1 Timotej 2:11-12 razglaša, „Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. Ne dovolim pa, da bi ženska poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj bo.”V cerkvi Bog dodeljuje različne vloge moškim in ženskam. To je rezultat kako je bilo človeštvo ustvarjeno (1 Timotej 2:13) in to je način, kako je prišlo do greha na tem svetu (2 Timotej 2:14).Bog je preko Pavlovega pisanja omejil ženskam duhovništvo, kot prevzemanje pridiganja in avtoritete nad moškim. To onemogoča ženskam, da opravljajo cerkveno službo, kar seveda vključuje pridiganje, učenje in prevzemanje duhovne avtoritete nad moškim.

Mnogo pomislekov je na to temo. Eden tak je, da Pavel omejuje ženske pri učenju, ker so bile v 1.st.ženske neizobražene. Kakorkoli že, 1 Timotej 2:11-14 nikjer ne omenja neizobraženosti žensk. Če bi bila izobrazba kvalifikacija za opravljanja duhovništva, potem večina apostolov ne bi bila kvalificirana. Drug podoben pomislek je, ko Pavel omejuje Efežejske ženske pri poučevanju (1 Timotej je pisal Timoteju, ki je bil pastor v cerkvi v Efežeji). Efežeja je bila znana po templju za Artemido, lažno grško/rimsko boginjo. Pri Artemidi so bile čaščene ženske. Kakorkoli že, 1. pismo Timoteju ne omenja Artemide in tudi Pavel ne omenja Artemidinega čaščenja kot razlog za omejevanje duhovništva v 1 Timoteju 2:11-12.

Tretji podoben pomislek je ta, da se je Pavel v svojem pisanju nanašal samo na može in žene in ne moške in ženske na splošno. Grške besede v 1 Timoteju 2:11-14 se lahko nanašajo na može in žene. Kakorkoli že, osnovni pomen besed sta moški in ženska. Enake grške besede so uporabljene v verzih 8-10. So samo možje tisti, ki naj povsod molijo in vzdigujejo svete roke brez jeze in razpravljanja (verz 8)? So samo žene tiste, ki naj bi se oblačile skromno, delale dobra dela in častile Boga (verza 9-10)? Seveda ne. Verzi 8-10 razločno nakazujejo na moške in ženske na splošno in ne samo može in žene. Nič v kontekstu ne razmejuje moža in žene v verzih 11-14.

Še en pogost pomislek na to interpretacijo ženske v duhovništvu je odnos do Miriam, Debora, Huldah, Priscile, Phoebi, itd. Ženske, ki so držale vodstvo v Svetem pismu. Ta pomislek je zavržen zaradi nekaterih važnih dejstev. V povezavi z Debora, bila je edina ženska sodnica med 13-timi moškimi sodniki. V povezavi s Huldo, bila je edini prerok med vsem moškimi kdaj koli omenjenimi v Svetem pismu. Miriam je bila sestra od Mojzesa in Aarona, to je bila njena edina povezava. Dve najbolj pomembni ženski v času Kraljev sta bili Athalija in Jezebel – komaj za primer ženskega pobožnega vodenja.

V Apostolskih delih, poglavje 18, sta bili Priscila in Akvila prisotni kot zvesti duhovnici Jezusu. Priscilino ime je bilo omenjeno prvo, kar najverjetneje nakazuje, da je bila bolj pomembna v duhovništvu, kot njen mož. Kakorkoli že, Priscila ni nikjer opisana, da bi sodelovala v aktivnostih duhovništva, kar je v navzkrižju s 1 Timotejem 2:11-14. Priscila in Akvila sta domov pripeljali Apola in mu predstavili Božjo pot in mu temeljito razložili Božjo besedo (Apd 18:26).

V pismu Rimljanom 16:1 je omenjena Fojba kot diakonesa in kot strežnica – ampak to ne nakazuje, da je učila v cerkvi. „Možnost poučevanja” je dana starešinam in ne diakonom (1 Timotej 3:1-13); pismo Titu 1:6-9). Starešine/škofje/diakoni so opisani kot možje eni ženi, „mož, čigar otroci verjamejo,” in „mož vreden spoštovanja.” V dodatku v 1 Timoteju 3:1-13 in pismu Titu 1:6-9 je moški omenjen samo kot starešina, škof ali diakon.

Struktura 1.pismo Timoteju 2:11-14 nam daje povsem jasno sliko. Verz 13 se začenja „zaradi česa” in daje povod na tisto, kar je Pavel namigoval v verzoma 11 in 12. Zakaj ženska ne bi smela učiti in imeti avtorite nad moškim? Zato, ker – „Adam je bil ustvarjen prvi in šele nato Eva. In Adam ni bil tisti, ki je bil ogoljufan, Eva je bila tista.” To je razlog. Bog je najprej ustvaril Adama in nato Evo, da mu pomaga. Ta vrstni red stvarjenja ima svetovni vpliv na človeštvo v družini (Efežanom 5:22-23) in v cerkvi. Dejstvo, da je bila Eva ogoljufana je prav tako podano kot razlog, zakaj ne morejo opravljati duhovništva in imeti duhovne avtoritete nad moškim. To vodi do tega, da nekateri verjamejo, da ženske ne smejo učiti, ker so hitreje ogoljufane. Ta koncept je sporen...če so ženske lažje ogoljufane, zakaj pa lahko učijo otroke (ki so lažje ogoljufani) in druge ženske (ki so predpostavljam lažje ogoljufane)? To ni to, kar pravi besedilo. Ženske ne smejo učiti ali imeti duhovno avtoriteto nad moškim, ker je bila Eva ogoljufana. Kot rezultat je Bog dal moškim primarno avtoriteto poučevanja v cerkvi.

Ženske so odlične v darovih gostoljubnosti, milosti, učenja in pomoči. Veliko duhovništva zavisi na ženskah. Ženske v cerkvi niso omejene pri molitvi ali prerokovanju (1 Korinčanom 11:5), omejene so le pri duhovni avtoriteti nad moškim. Sveto pismo nikjer ne omejuje ženske pri obredih Svetega Duha (1 Korinčanom, poglavje 12). Ženske so kakor moški poklicane, da predavajo drugim, jim kažejo sadove Svetega Duha (Galačanom 5:22-23) in da razglašajo evangelij izgubljenim (Matej 28:18.20; Apd: 1:8; 1 Peter 3:15).

Bog je posvetil samo moškega, da služi cerkvi in je na položaju učitelja z avtoriteto v cerkvi. To ni zato, ker bi bili moški boljši učitelji ali ženske slabše in manj inteligentne (to ni razlog). Tako je Bog oblikoval cerkveno funkcijo. Moški so za vzor v duhovnem vodstvu – v svojem načinu življenja in v besedah. Ženske imajo manj avtoritativno vlogo. Ženske so motivirane, da učijo druge ženske (pismo Titu 2:3.5). Sveto pismo prav tako ne omejuje žensk pri poučevanju otrok. Edina aktivnost, ki jo Sveto pismo omejuje je, poučevanje in prevzem avtoritete nad moškim. To logično vključuje ženske pri služenju kot pastorke in pridigarke. To ne dela ženske manj pomembne, ampak jim daje službo, da se osredotočijo na to, kako jih je Bog obdaril.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Bi naj ženske službovale v duhovniškem poklicu kot duhovnice/pridigarke?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries