Kakšen je pomen krščanskega krsta?


Vprašanje: Kakšen je pomen krščanskega krsta?

Odgovor:
Po Svetem pismu je krščanski krst vidno pričanje tega, kar se je v vernikovem življenju zgodilo navznoter. Krščanski krst ponazarja vernikovo poistovetenje s Kristusovo smrtjo, pokopom in vstajenjem. Sveto pismo pravi: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus po veličastnem Očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja.« (Rimljani 6:3-4). Pri krščanskem krstu je dejanje potopitve v vodo simbol, da smo zakopani skupaj s Kristusom. Dejanje prihajanja iz vode pa pomeni Kristusovo vstajenje.

Pri krščanskem krstu sta dve zahtevi, ki jih mora oseba izpolniti, preden je krščena: (1) oseba, ki bo krščena, mora zaupati v Jezusa Kristusa kot odrešenika, in (2) oseba mora razumeti, kaj krst predstavlja. Če oseba pozna Gospoda Jezusa kot odrešenika, razume, da je krst korak poslušnosti in javne proglasitve vere v Kristusa ter, če ima željo po krstu, potem ni razloga, da bi se vernikov krst ne izvršil. Po Svetem pismu je krst enostavno korak poslušnosti in javne proglasitve vernikove vere v Kristusa, z namenom, da bi bil odrešen. Krščanski krst je zelo pomemben, saj je to korak ubogljivosti – javno priznavanje vere v Kristusa in zavezanosti njemu ter identifikacija s Kristusovo smrtjo, pokopom in vstajenjem.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kakšen je pomen krščanskega krsta?