settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj pomeni besedna zveza »mož ene žene« v Prvem pismu Timoteju 3,2? Ali lahko ločenec služi kot pastor, starešina ali diakon?

Odgovor


Obstajajo vsaj tri pogoste razlage izraza mož ene žene v Prvem pismu Timoteju 3,2: 1) Nekateri trdijo, da poligamist (mnogoženec) ni primeren za starešino/pastorja (ali diakona v Prvem pismu Timoteju 3,8). Vendar se zdi to neverjetno, saj je bila poligamija precej redka v času, ko je pisal Pavel. 2) Nekateri verjamejo, da mora biti dobesedno prevedeni »mož ene žene« preprosto popolnoma zvest ženi, s katero je trenutno poročen. Ta razlaga predpostavlja, da se izvirno besedilo ne osredotoča na zakonski stan, ampak na trenutno zakonsko zvestobo. 3) Ta izraz se lahko razume tudi tako, da je lahko mož starešina/pastor ali diakon le, če je bil poročen samo enkrat, razen v primeru ponovno poročenega vdovca. Z drugimi besedami, pastor, starešina ali diakon ne more biti ločenec.

Danes najbolj prevladujeta druga in tretja razlaga. Najbolj priljubljena je tretja razlaga, ker čeprav Sveto pismo dovoljuje ločitev v določenih, izrednih in izjemnih okoliščinah (Evangelij po Mateju 19,9; Prvo pismo Korinčanom 7,15), je ponovna poroka po ločitvi prešuštvovanje (Evangelij po Mateju 5,32; 19,9; Evangelij po Marku 10,11–12; Evangelij po Luku 16,18). Izjema iz Evangelija po Mateju 19,9 (ki se nanaša na predzakonsko spolno nečistovanje, ki ga je zagrešil zaročeni partner, gl. Evangelij po Mateju 1,1–20) ne vključuje upravičenih razlogov za ločitev niti ne osvobaja ločene osebe za ponovno poroko. Kristjanom je brezpogojno naročeno, naj se ne ločujejo oz. naj se ponovno ne poročajo, če so ločeni (Prvo pismo Korinčanom 7,10–11). V Evangeliju po Marku 10,2–9 in Evangeliju po Mateju 19,3–8 je Jezus zavrnil farizejsko opravičevanje ločitve iz Pete Mojzesove knjige 24,1–4. Merilo za poroko dvigne za svoje učence k Božjemu izvirnemu namenu pri stvarjenju. Pravi, naj nihče ne ločuje odnosa »enega mesa«, ki ga Bog vzpostavi pri poroki (Prva Mojzesova knjiga 1,27; 2,24). Prvo pismo Korinčanom 7,39 in Pismo Rimljanom 7,1–3 učita, da je ponovna poroka dovoljena samo po smrti zakonca. Zato v skladu z ostalim Svetim pismom o tej temi odlomek Prvo pismo Timoteju 3,2 izključuje ločenega ali ponovno poročenega (če ni vdovec) moža, da bi služil kot starešina/pastor ali diakon.

Prva potrebna lastnost starešine/pastorja je, da je »brez graje« (Prvo pismo Timoteju 3,2). Ločeni oz. ponovno poročeni možje niso »brez graje«. Njihov omadeževani ugled v cerkvi in skupnosti jih izključuje iz službe pastorja, starešine ali diakona. Starešina/pastor ali diakon mora biti mož, po katerem se lahko cerkev in skupnost zgleduje v podobnosti Kristusu in pobožnem vodenju. Ker ločitev oz. ponovna poroka odstopata od tega ideala, ne more služiti v vlogi starešine/pastorja ali diakona. Pomembno si je zapomniti, da čeprav ločenec ne more služiti kot starešina/pastor ali diakon, je še vedno dragocen član Kristusovega telesa. Vsak kristjan ima duhovne darove (Prvo pismo Korinčanom 12,4–7) in je poklican, da sodeluje pri izgrajevanju drugih vernikov s temi darovi (Prvo pismo Korinčanom 12,7). Ločitev in ponovna poroka nista neoprostljiva greha. Ne izključujeta moža iz vseh oblik vodenja ali službe. Ne naredita ga manj ljubljenega, cenjenega ali potencialno rodovitnega v službi. Mož, ki ni primeren za položaj starešine/pastorja in diakona, lahko še vedno pričuje, evangelizira, uči, oznanja, služi, moli, časti in ima drugače pomembno vlogo v cerkvi.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj pomeni besedna zveza »mož ene žene« v Prvem pismu Timoteju 3,2? Ali lahko ločenec služi kot pastor, starešina ali diakon?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries