settings icon
share icon
Vprašanje

Ali imajo lahko v cerkvi ženske položaj diakona (tj. diakonise)?

Odgovor


Sveto pismo ne pravi jasno, ali je ženska lahko diakonisa ali ne. Iz vrstic, v katerih piše, da morajo biti diakoni »dostojanstveni« (1 Timotej 3,8) in da naj bodo »možje ene žene« (prav tam, 3,12), bi lahko sklepali, da naj bi ženske ne bile diakonise. Nekateri pa v. 3,11 razumejo tako, kot da se nanaša na diakonise, saj je možen tudi tak prevod (gl. op. k tej besedi v vrstici v SSP). Pavel tu verjetno ne misli žena diakonov, ampak diakonise. Besedna zveza »prav tako« na začetku v. 8 daje vedeti, da poleg starešin in diakonov obstaja še tretja skupina voditeljev. Poleg tega Pavel ob navajanju zahtev za starešine ne navaja tudi zahtev za žene starešin. Zakaj bi torej navedel zahteve za žene diakonov? Če bi bilo za žene voditeljev pomembno, kako se vedejo, bi bilo logično pričakovati, da bi ga še bolj skrbelo za vedenje žena starešin, saj so starešine v cerkvi na višjem položaju. Vendar zahtev glede žena starešin Pavel ne navaja.

V Pismu Rimljanom 16,1 Pavel Fojbo imenuje z isto besedo, ki jo je uporabil tudi v Prvem pismu Timoteju 3,12. Ni pa jasno, ali pravi, da je Fojba diakonisa ali služabnica. V prvi cerkvi so služabnice skrbele za bolne kristjane, reveže, tujce in zapornike. Poučevale so ženske in otroke (Tit 2,3–5). Fojba mogoče ni bila uradno »diakonisa«, a jo je Pavel očitno dovolj cenil, da ji je zaupal velikansko odgovornost: njegovo pismo dostaviti cerkvi v Rimu (Rimljanom 16,1–2). Očitno je ni imel za manj vredno ali manj sposobno, ampak za zaupanja vredno in dragoceno članico Kristusovega telesa.

V Svetem pismu ne najdemo kaj dosti besedila, ki bi govorilo v prid položaju diakonise, a tudi ne besedila, ki bi temu nasprotovalo. Nekatere cerkve so uvedle položaj diakonise, večina pa to funkcijo nekoliko razlikuje od funkcije diakona. Če cerkev uvede položaj diakonise, naj cerkveno vodstvo zagotovi, da je diakonisa podrejena omejitvam, ki jih Pavel v zvezi s službo žensk opredeli v drugih odlomkih (npr. 1 Timotej 2,11–12), kakor mora biti celotno vodstvo podrejeno avtoritetni strukturi na ravni cerkve, na najvišji ravni pa naši najvišji avtoriteti – Jezusu Kristusu.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Ali imajo lahko v cerkvi ženske položaj diakona (tj. diakonise)?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries