Labā Vēsts


Vai man ir Mūžīgā Dzīvība?

Kā var saņemt piedošanu no Dieva?

Ko nozīmē būt atdzimušam kristietim?

Kas ir četri garīgie likumi?

Kā lai es savedu kārtībā attiecības ar Dievu?

Vai Jēzus tiešām ir vienīgais ceļš uz debesīm?

Ko nozīmē pieņemt Jēzu kā savu personīgo Glābēju?

Kā es varu būt pārliecināts par to, ka pēc nāves nokļūšu Debesīs?

Vai eksistē dzīve pēc nāves?

Kas ir grēku nožēlas lūgšana?

Kāds ir pestīšanas plāns?

Kura ir pareizā reliģija priekš manis?

Kas ir pestīšanas izklāsts Vēstulē Romiešiem?

Kas ir kristietis?

Kas ir patiesa reliģija?

Kādi soļi jāsper ceļā uz pestīšanu?

Kas ir pestīšanas lūgšana?

Kā es varu izvairīties no elles?

Ko tas nozīmē, ka Jēzus glābj?

Kā es varu tikt glābts?

Nokļūšana Debesīs – kā es varu nodrošināt savu mūžīgo gala mērķi?

Kā es varu pārtapt par Kristieti?

Kā es varu kļūt par Dieva bērnu?

Kā es varu kļūt par Kristieti?

Kurš var tikt glābts? Vai visi var tapt glābti?

Es esmu nupat noticējis Jēzum. Kas notiek tālāk?


Labā Vēsts