settings icon
share icon
Jautājums

Es esmu nupat noticējis Jēzum. Kas notiek tālāk?

Atbilde


Es esmu nupat noticējis Jēzum. Kas notiek tālāk?

Apsveicam! Tu esi pieņēmis ļoti svarīgu lēmumu, kas izmainīs tavu dzīvi. Varbūt tu sev jautā: “Ko lai es daru tālāk, kā lai es uzsāku dzīvi ar Dievu?” Šeit minētie pieci soļi būs tev kā ceļa rādītāji. Ja tev rodas kādi jautājumi, lūdzu, apmeklē mūsu mājas lapu https://www.gotquestions.org/Latviesu

1. Pārliecinies, ka tu izproti savu pestīšanu.

1. Jāņa 5:13 ir teikts: “To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.” Dievs vēlas, lai mēs izprastu savu pestīšanu, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka esam pestīti. Īsumā apskatīsim pestīšanas pamatprincipus:

(a) Mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi esam darījuši lietas, kas ir nepareizas un Dievam nepieņemamas (Romiešiem 3:23).

(b) Mūsu grēku dēļ mēs esam pelnījuši tikt sodīti ar mūžīgu atšķirtību no Dieva ellē (Romiešiem 6:23).

(c) Jēzus nomira pie krusta, lai samaksātu sodu par mūsu grēkiem (Romiešiem 5:8; 2. Korintiešiem 5:21). Jēzus nomira mūsu vietā, Viņš izcieta sodu par mūsu grēkiem mūsu vietā. Jēzus augšāmcelšanās pierādīja to, ka Viņa upuris bija pietiekams, ka Dievs to ir pieņēmis samaksai par mūsu grēkiem.

(d) Dievs piedāvā piedošanu un pestīšanu ikvienam, kurš izvēlas uzticēties Jēzum, noticēt tam, ka Viņa nāve bija samaksa par mūsu grēkiem. (Jāņa ev. 3:16; Romiešiem 5:1; Romiešiem 8:1).

Šī ir pestīšanas būtība! Ja tu tici Jēzum Kristum kā savam Glābējam, tu esi izglābts! Visi tavi grēki ir piedoti un Dievs apsola tevi nekad neatstāt un nepamest (Romiešiem 8:38-39; Mateja ev. 28:20). Atceries, ka tava pestīšana ir droša Jēzū Kristū (Jāņa ev. 10:28-29). Ja tu tici Jēzum kā tavam Pestītājam, tu vari būt pilnīgi pārliecināts par to, ka tu dzīvosi ar Dievu mūžīgi debesīs!

2. Atrodi labu draudzi, kuras mācība ir saskaņā ar Bībeli.

Nedomā par baznīcu kā par celtni. Baznīca ir tie cilvēki, kas tajā nāk kopā. Ir ļoti svarīgi, ka tie, kas tic Jēzum, arī ir kopā viens ar otru sadraudzībā. Tas ir viens no galvenajiem draudzes mērķiem. Tagad, kad tu esi uzticējies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, mēs iesakām tev atrast kādu draudzi, kuras pamatā ir Bībele, un parunāt ar šīs draudzes mācītāju. Pastāsti viņam par tavu uzticēšanos Jēzum un par tavu vēlmi turpmāk dzīvot ar Dievu.

Otrs draudzes mērķis un uzdevums ir mācīt Bībeli. Tev ir jāiemācās, kā pielietot Dieva pamācības savā ikdienas dzīvē. Bībeles pazīšana un saprašana ir atslēga sekmīgai un spēcīgai kristieša dzīvei. 2. Timotejam 3:16-17 ir teikts, “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.”

Trešais draudzes mērķis ir pielūgsme. Tas ir laiks, kad mēs pasakām Dievam paldies par visu, ko Viņš ir mūsu labā izdarījis. Dievs mūs ir izglābis. Dievs mīl mūs. Dievs rūpējas par mums. Viņš vada mūs. Kā gan lai mēs nebūtu Viņam pateicīgi? Dievs ir svēts, taisnīgs, mīlošs, līdzjūtīgs un pilns žēlastības. Atklāsmes grāmatā 4:11 ir teikts: „Tu, Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.”

3. Atlicini katru dienu laiku, ko pavadīt ar Dievu, Viņu iepazīstot.

Ir ļoti svarīgi, ka mēs mācamies katru dienu pavadīt laiku, lai iepazītu Dievu. Daži cilvēki sauc to par „kluso laiku”. Citi to sauc par nodošanās laiku, jo tas tik tiešām ir laiks, kad mēs nododam sevi Dievam. Dažiem cilvēkiem patīk šo laiku pavadīt no rīta, citiem vairāk patīk to darīt vakarā. Tam nav nekādas nozīmes, kā tu šo laiku nosauc vai kad tu to pavadi. Svarīgi ir tas, ka tu regulāri pavadi laiku kopā ar Dievu. Ko tad īsti lai dara šajā laikā, no kā tas sastāv?

(a) Lūgšana. Lūgšana ir vienkārši saruna ar Dievu. Pastāsti Viņam par savām rūpēm un problēmām. Lūdz, lai Dievs tev piešķir gudrību un vada tevi. Lūdz Dievam parūpēties par tavām vajadzībām. Pastāsti Dievam, cik ļoti tu Viņu mīli un cik augstu tu vērtē visu, ko Viņš ir izdarījis un joprojām dara tavā labā. Šie visi ir lūgšanas pamatelementi.

(b) Bībeles lasīšana. Lai gan draudzē, svētdienas skolā vai mājas grupā māca par to, kas ir rakstīts Bībelē, arī tev pašam tā ir jālasa un jāstudē. Bībelē ir atrodams viss, kas tev ir jāzina, lai tu varētu dzīvot veiksmīgu kristīgu dzīvi. Tajā var atrast Dieva gudrību un vadību gudru lēmumu pieņemšanai, tajā ir aprakstīts tas, kā izprast Dieva gribu tavai dzīvei, kā kalpot citiem, un kā garīgi pieaugt. Bībele ir Dieva Vārds priekš mums. Tā ir kā instrukcija, lietošanas pamācība mūsu dzīvei, lai tā būtu Dievam patīkama un arī piepildīta, apmierinoša priekš mums.

4. Veido attiecības ar cilvēkiem, kas var tev palīdzēt garīgi pieaugt.

1. Korintiešiem 15:33 ir teikts: „Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.” Bībelē ir daudzi un dažādi brīdinājumi par to, kāda var būt „sliktu” cilvēku ietekme uz mūsu dzīvi. Ja mēs pavadām laiku ar cilvēkiem, kas apzināti dara grēku, mēs visai drīz tiksim pakļauti kārdinājumam darīt to pašu. Apkārtējo cilvēku raksturs un rīcība ietekmēs arī mūs, tā atstās pēdas mūsos. Tieši tāpēc ir tik svarīgi veidot attiecības ar citiem kristiešiem, kas arī mīl to Kungu un grib Viņam sekot, un ir tam nodevušies.

Centies atrast kādu draugu, varbūt no tavas draudzes, kurš varētu tev palīdzēt un iedrošināt tevi (Ebrejiem 3:13; 10:24). Palūdz savam draugam(-iem), vai viņi tev nevar palīdzēt tā, ka tu esi viņiem atbildīgs par savu klusā laika ievērošanu, tavām darbībām, par tavām attiecībām ar Dievu. Pajautā, vai tu nevari darīt to pašu viņiem (t.i., ka jūs būtu atbildīgi viens otra priekšā par to, kā jums sokas šajā ceļojumā ar Dievu; ka jūs pieaugtu Viņā kopīgi). Satiecieties regulāri, un pārrunājiet, kā jums sokas. Tas nenozīmē, ka tev tagad ir jāpamet visi tavi draugi, kas nepazīst Jēzu Kristu kā Glābēju. Turpini būt viņu draugs un mīlēt viņus. Dari viņiem zināmu to, ka Jēzus ir izmainījis tavu dzīvi, tāpēc tu vairs nevari darīt visas tās pašas lietas, ko tu agrāk mēdzi darīt. Lūdz Dievam, lai Viņš tev paver iespējas runāt ar saviem draugiem par Jēzu.

5. Tiec kristīts.

Daudzi cilvēki nepareizi izprot kristību nozīmi. Vārds „kristīt” nozīmē pagremdēt zem ūdens. Kristības ir tas veids, kā publiski apliecināt savu jauno ticību un izvēli sekot Jēzum Kristum. Pagremdēšana ilustrē to, ka tu tiec apglabāts, mirsti kopā ar Kristu. Savukārt nākšana ārā no ūdens ilustrē Kristus augšāmcelšanos. Kristoties tu identificē sevi ar Jēzus nāvi, apglabāšanu un augšāmcelšanos (Romiešiem 6:3-4).

Kristības tevi ne no kā neglābj. Tās nenomazgā tavus grēkus. Tās vienkārši ir solis, sperts paklausībā Dievam, kas publiski apliecina to, ka tu tici Jēzum Kristum, un tāpēc tiec pestīts. Kristības ir svarīgas, jo tas ir paklausības solis, kas publiski apliecina tavu ticību Kristum un tavu apņemšanos sekot Viņam. Ja tu esi gatavs tikt kristīts, dari to zināmu savam mācītājam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Es esmu nupat noticējis Jēzum. Kas notiek tālāk?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries