settings icon
share icon
Jautājums

Vai eksistē dzīve pēc nāves?

Atbilde


Vai ir dzīve pēc nāves? Bībele saka: „Cilvēks, no sievas dzimis, dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera. Viņš uzaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Bet, kad cilvēks nomiris, vai viņš var atkal dzīvot?” (Ījaba 14:1-2, 14)

Tāpat kā Ījabam, gandrīz visiem no mums ir ienācis prātā šis jautājums. Kas ar mums notiks pēc nāves? Vai mēs vienkārši pārstāsim eksistēt? Vai dzīve ir kārtējā epizode nebeidzamā reinkarnācijas ciklā? Vai visi pēc nāves nonāk tajā pašā vietā? Vai tiešām pastāv Debesis un Elle, jeb arī tie ir tikai prāta stāvokļi?

Bībele saka, ka ne tikai pēc nāves pastāv vienkārši dzīvība, bet, ka pēc tās pastāv mūžīga dzīvība, kas ir godības pilna: „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” (1. Korintiešiem 2:9) Jēzus Kristus, Dieva Dēls, atnāca uz šo zemi, piedzima šeit kā cilvēks, lai padarītu pieejamu šo mūžīgās dzīvības dāvanu. „Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jesajas 53:5)

Jēzus uzņēmās uz Sevi to sodu, ko katrs no mums esam pelnījuši par mūsu grēkiem. Viņš ziedoja savu dzīvību mūsu dēļ. Pēc trijām dienām Viņš augšāmcēlās no nāves, tā uzvarot grēku un nāvi. Viņš palika uz šīs zemes vēl 40 dienas, tūkstošiem cilvēku Viņu redzēja, un tad Viņš tika uzņemts Debesīs. Vēstulē romiešiem 4:25 ir teikts: „Viņš bija nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.”

Kristus augšāmcelšanās bija labi dokumentēts notikums. Apustulis Pāvils aicināja cilvēkus iztaujāt aculieciniekus, un neviens nevarēja apstrīdēt tās patiesumu. Jēzus augšāmcelšanās ir kristietības stūrakmens; tāpēc, ka Kristus tika uzmodināts no miroņiem, mēs varam ticēt, ka tas notiks arī ar mums.

Apustulis Pāvils norāja kādus tā laika kristiešus, kas tam neticēja: „Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņu augšāmcelšanās? Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.” (1. Korintiešiem 15:12-13)

Jēzus bija pirmais no daudziem, kas tiks uzmodināti no nāves jaunai dzīvei. Fiziskā nāve ienāca pasaulē caur vienu cilvēku, Ādamu, kura pēcteči mēs visi esam. Bet visiem tiem, kas būs tikuši adoptēti Dieva ģimenē caur ticību Kristum, tiks dota jauna dzīvība (1. Korintiešiem 15:20-22). Tieši tāpat, kā Jēzus ķermenis tika augšāmcelts, arī mēs tiksim augšāmcelti tad, kad Jēzus atkal atnāks uz šo zemi (1. Korintiešiem 6:14).

Lai gan visi cilvēki tiks augšāmcelti no nāves, ne visi ieies Debesīs. To izšķir tas, kādu lēmumu mēs katrs būsim pieņēmuši šajā dzīvē, kur pavadīt mūžību. Bībele saka: „Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.” (Ebrejiem 9:27) Tie, kuri būs tikuši taisnoti Dieva priekšā caur ticību Jēzum, ieies Debesīs, un dzīvos mūžīgi kopā ar Dievu, bet neticīgie pēc nāves saņems mūžīgu sodu par saviem grēkiem Ellē (Mateja ev. 25:46).

Elle, tieši tāpat kā Debesis, nav tikai prāta stāvoklis, bet tā ir ļoti konkrēta un reāla vieta. Tā ir vieta, kur tie, kas nebūs taisnoti Dieva priekšā (neticīgie), piedzīvos mūžīgas Dieva dusmas, kas nekad nebeigsies. Tie cietīs emocionālas, mentālas un fiziskas sāpes, un mocīsies nožēlā, cietīs kaunu un nicinājumu, esot visu laiku pie pilnas apziņas.

Elle ir aprakstīta kā bezdibenis (Lūkas ev. 8:31, Atklāsmes grāmata 9:1), kā uguns jūra, kurā deg sērs, un kurā neticīgie cieš mokas dienu un nakti mūžīgi mūžos (Atklāsmes grāmata 20:10). Ellē būs raudāšana un zobu trīcēšana (griešana), kas norāda uz intensīvām sērām un dusmām (Mateja ev. 13:42). Tā ir vieta, „kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest” (Marka ev. 9:48). Dievam nav nekāda prieka par bezdievīgo nāvi un ciešanām, un Viņš vēlas, lai ikviens atgriežas no saviem grēkiem un saņem mūžīgo dzīvību caur Kristu (Ecēhiēla 33:11). Bet Viņš nespiedīs mūs ar varu paklausīt Sev un ticēt Jēzum; ja mēs izvēlamies Viņu neklausīt un Viņa dzīvības piedāvājumu noraidīt, Viņam nav citas izvēles, kā piešķirt mums dzīvi bez Viņa.

Dzīve šeit, uz zemes, ir pārbaudījums – gatavošanās tam, kas nāks pēc tās. Ticīgajiem, tā ir gatavošanās mūžīgai dzīvei Dieva pastāvīgā klātbūtnē. Tātad, kā tad mēs tiekam taisnoti un iemantojam mūžīgās dzīvības dāvanu? Ir tikai viens ceļš – caur ticību un savas dzīves uzticēšanu Dieva Dēlam, Jēzum Kristum. Jēzus saka: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa ev. 11:25-26)

Mūžīgās dzīvības dāvana ir pieejama katram, bet tā arī nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem atteikties no kādām pasaulīgām baudām un upurēt sevi Dievam. „Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.” (Jāņa ev. 3:36) Pēc nāves mums vairs nebūs dota iespēja atgriezties no saviem grēkiem un nožēlot tos, jo tad, kad mēs redzēsim Dievu vaigu vaigā, mums jau vairs nebūs citas iespējas kā Viņam ticēt. Viņš vēlas, lai mēs nākam pie Viņa ticībā un mīlestībā tagad. Ja mēs pieņemam, ka Jēzus nāve pie krusta bija samaksa par mūsu grēkiem, par mūsu grēcīgo sacelšanos pret Dievu, mums ir apsolīta ne vien piepildīta un jēgpilna dzīve šeit uz zemes, bet arī mūžīga dzīvība kopā ar Kristu.

Ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par tavu Pestītāju, šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai eksistē dzīve pēc nāves?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries