settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu būt pārliecināts par to, ka pēc nāves nokļūšu Debesīs?

Atbilde


Vai tu esi pārliecināts par to, ka tev ir mūžīgā dzīvība, un ka pēc nāves tu nokļūsi Debesīs? Dievs vēlas, ka tu to skaidri zinātu. Bībele saka: „To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.” (1. Jāņa 5:13) Iedomājies, ka tu pašlaik stāvi Dieva priekšā, un Viņš jautā tev, „kāpēc lai Es ielaižu tevi Debesīs?”. Ko tu Viņam atbildētu? Varbūt tu nezini, ko lai saka. Tas, kas tev ir jāzina, ir, ka Dievs mūs mīl un ir sagatavojis iespēju skaidri zināt to, kur mēs pavadīsim mūžību. Bībele to pasaka šādi: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”(Jāņa ev. 3:16)

Sākumā mums ir jāsaprot to, kas tad mūs attur no nokļūšanas Debesīs. Problēma ir tā, ka mūsu grēcīgā daba attur mūs no attiecību veidošanas ar Dievu. Mēs esam grēcinieki gan pēc dabas, gan pēc izvēles. „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Romiešiem 3:23) Mēs nevaram paši sevi izglābt. „Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” (Efeziešiem 2:8,9) Mēs esam pelnījuši tikt sodīti ar nāvi un pavadīt mūžību Ellē. „Jo grēka alga ir nāve,” ir teikts vēstulē romiešiem 6:23.

Dievs ir svēts un taisnīgs, un Viņam ir jāsoda par grēku, bet Viņš mīl mūs un piedāvā Savu piedošanu par mūsu grēkiem Jēzus Kristus nopelna dēļ. Jēzus teica: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” (Jāņa ev. 14:6) Jēzus nomira pie krusta, izciezdams Dieva sodu par mūsu grēkiem: „Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu Dievam.” (1. Pētera 3:18) Bet trešajā dienā pēc Savas nāves Jēzus augšāmcēlās: „Viņš bija nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.” (Romiešiem 4:25)

Tātad, atgriežoties pie sākotnējā jautājuma – „kā lai es zinu, ka pēc nāves es nokļūšu Debesīs?”, atbilde ir – tici tam, ko Jēzus Kristus izdarīja tavu grēku dēļ, lai tu varētu saņemt piedošanu no Dieva. „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti.” (Apustuļu darbi 16:31) „Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Jāņa ev. 1:12) Tu vari saņemt mūžīgo dzīvību kā dāvanu, par kuru tev nekas nav jāmaksā. „Bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 6:23) Tu jau šeit uz zemes vari dzīvot pilnīgu un mērķtiecīgu dzīvi, jo Jēzus teica: „Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa ev. 10:10) Un tu līdz ar to, ticot Jēzum un dzīvojot kopā ar Viņu, vari būt drošs par to, ka pavadīsi mūžību Debesīs kopā ar Jēzu, jo Viņš ir apsolījis: „Kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal, un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa ev. 14:3)

Ja tu vēlies pieņemt Jēzu Kristu par tavu Pestītāju, šeit ir lūgšanas piemērs, kuru tu vari lūgt Dievam. Atceries, ka šīs vai jebkuras citas lūgšanas lūgšana tevi ne no kā neglābj – tikai ticība Kristum glābj tevi no taviem grēkiem. Šī lūgšana ir vienkārši veids, kā izteikt Dievam tavu ticību uz Viņu un pateicību par to, ka Viņš ir tev sagādājis pestīšanu. „Dievs, es zinu, ka es esmu grēkojis pret Tevi un es esmu pelnījis sodu par to. Bet Jēzus Kristus uzņēmās manu sodu, lai caur ticību Viņam man var tikt piedoti mani grēki. Es vēlos atgriezties (novērsties) no maniem grēkiem un uzticēties Tev, lai es varētu tikt pestīts. Paldies Tev par tavu brīnišķīgo žēlastību un piedošanu, un par mūžīgās dzīvības dāvanu! Āmen!”

Vai tu esi pieņēmis lēmumu sākt ticēt un sekot Kristum pēc tā visa, ko tu šeit izlasīji? Ja tā, tad klikšķini uz pogas „Es šodien pieņēmu Kristu”, kas atrodas zemāk.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu būt pārliecināts par to, ka pēc nāves nokļūšu Debesīs?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries