settings icon
share icon
Jautājums

Kādi soļi jāsper ceļā uz pestīšanu?

Atbilde


Daudzi cilvēki vēlas zināt, kas jādara, kādi soļi jāsper ”ceļā uz pestīšanu.” Cilvēkiem patīk doma par kādu, jau gatavu, piecu soļu instrukciju, kurai jāseko, un kas galu galā sniegtu vēlamo rezultātu – pestīšanu. Piemērs tam ir Izraēla ar tās Pieciem Pīlāriem. Islāma reliģija saka, ka paklausot Pieciem Pīlāriem pestīšana ir nodrošināta. Cilvēku skatījumā process ”soli pa solim” šķiet pievilcīgs un daudzi Kristieši ir pievīluši gan sevi, gan citus ar ticību šādiem procesiem. Romas Katoļu baznīcai ir septiņi sakramenti. Daudzas Kristiešu konfesijas pievieno kristīšanu, publisko grēksūdzi, aizgriešanos no grēka, runāšanu mēlēs utt., kā soļus uz pestīšanu. Bet Bībele saka, ka ir tikai viens veids, kā saņemt pestīšanu. Kad Filipiešu cietumsargs jautāja Pāvilam - ”kas man jādara, lai es tiktu glābts? – atbilde bija: ”Tici Kungam Jēzum un tiksi glābts; gan tu, gan tavs nams.” (Ap.d.16:30-31).

Ticība Jēzum Kristum, kā vienīgajam Glābējam, ir vienīgais nepieciešamais ”solis” pestīšanas saņemšanai. Bībeles ziņa ir pilnīgi skaidra. Visi esam grēkojuši pret Dievu (Rom.3:23). Mūsu grēku dēļ visi esam pelnījuši būt nošķirtiem no Dieva uz mūžu (Rom.6:23). Bet Dievs mūs mīl tik ļoti, ka pieņēma cilvēka izskatu un mira mūsu vietā paņemot prom mūsu pelnītos grēkus (Rom.5:8; 2.Kor.5:21). Dievs ir apsolījis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi debesīs visiem, kas ar Dieva doto žēlastību caur savu ticību Viņam ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā Glābēju (Jņ.ev.1:12; 3:16; 5:24; Ap.d.16:31).

Pestīšana nav iegūstama izpildot cilvēku izdomātas kaut kādu ”soļu programmas.” Jā, Kristiešiem vajadzētu būt Bībeliski kristītiem. Jā, Kristiešiem vajadzētu atzīt Kristu kā savu Glābēju publiski. Jā, Kristiešiem vajadzētu aizgriezties no grēka. Jā, Kristiešiem vajadzētu pilnā paklausībā nodot savas dzīves Dievam. Tomēr, šīs lietas nav veicamie soļi uz pestīšanu. Šīs lietas ir jau iegūtās pestīšanas rezultāts. Mēs paši neesam spējīgi nopelnīt pestīšanu, jo esam grēcīgi. Mēs neesam spējīgi nopelnīt pestīšanu paši saviem spēkiem, jo esam grēcīgi. Pat, ja mēs sekotu 1000- šiem dažādu soļu programmām, tas nebūtu pietiekoši. Tāpēc Jēzum vajadzēja mirt mūsu vietā. Mēs esam absolūti nespējīgi paši saviem spēkiem nomaksāt Dievam par saviem grēkiem vai attīrīt sevi no grēkiem. Vienīgi Dievs varēja padarīt pestīšanu iespējamu un tāpēc Viņš mira pie krusta. Pats Dievs veica vajadzīgos ”soļus” tādā veidā piedāvājot pestīšanu visiem, kas to pieņem kā Viņa žēlastības dāvanu.

Pestīšanai un grēku piedošanai nav nekāda sakara ar kaut kādu soļu programmu. Tai ir liels sakars ar Kristus pieņemšanu kā Glābēju un atzīšanu, ka Viņš jau ir padarījis visu darbu mūsu labā. Dievs pieprasa tikai vienu soli no mums – pieņemt Jēzu Kristu kā Glābēju un ticēt pilnīgi Viņam vienīgajam kā ceļam uz pestīšanu. Tas ir svarīgākais punkts, kas atšķir Kristiešu ticību no visām citām pasaules reliģijām, kurām visām ir savs tā saucamo soļu saraksts, kuriem nepieciešams sekot kārtībā, lai saņemtu pestīšanu. Kristiešu ticība atzīst, ka Dievs jau ir paveicis visus vajadzīgos soļus un tagad vienkārši aicina mūs pieņemt Viņu caur ticību.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kādi soļi jāsper ceļā uz pestīšanu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries